Förvärvet av Upec fullföljs

Förvärvet av Upec fullföljs Mer än 90% av UPEC´s aktieägare har nu accepterat Frontecs bud. Därför kommer Frontec att kalla till en extra bolagsstämma i början av november för att fullfölja förvärvet. Uppgörelsen innebär i korthet att Frontec förvärvar Upec genom en riktad nyemission av 1 583 003 aktier av serie B i Frontec till Upecs aktieägare, innebärande en utspädning med 6,3%. Förvärvet är ett led i Frontecs målsättning att dominera den tekniska konsultverksamheten i Sverige samt ytterligare förstärka Frontecs ställning inom Elektronisk Handel. Det är Frontecs bedömning att förvärvet redan från början har en positiv påverkan på resultatet och vinsten per aktie. För 1998 kommer påverkan på omsättning och resultat att bli marginell då konsolidering kommer att ske tidigast i november. Mer information: Olof Englund, tel 08 470 22 60 eller Bertil Persson, tel 08 470 22 20. Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: (forv.doc)

Dokument & länkar