Frontec förvärvar Prosolvias Konsultverksamhet

Frontec förvärvar Prosolvias Konsultverksamhet Frontec har förvärvat samtliga aktier i Prosolvia Research & Technology AB, dotterbolag till Prosolvia AB i konkurs. Bolaget har ca. 140 anställda varav ca. 100 i Göteborg och resten i Jönköping, Västerås och Stockholm. Bolaget är ledande inom Integrerad Simuleringsteknik och betjänar kunder inom industri och offentlig förvaltning. Bolaget har en ledande marknadsposition och en bra lönsamhet. Lars Sjöberg VD PRT, "ledning och medarbetare inom PRT välkomnar Frontec som ny ägare till Bolaget. Vad som gör Frontec till en idealisk ägare är de stora synergierna med Frontecs affärsidé, övriga kompetens, kundrelationer och geografiska spridning." Bengt Wallentin VD Frontec, "Frontecs avsikt med förvärvet är att fullfölja den tidigare aviserade strategin att stärka området Teknisk IT. PRT passar mycket bra in i Frontecs affärsidé och utbud. Med detta förvärv har Frontec Teknisk IT över 400 medarbetare med en geografisk täckning över hela Sverige. Frontecs dominerande roll i Göteborg stärks ytterligare." Förvärvet kommer att positivt påverka såväl omsättning som resultat under 1999. Mer information: Frontec: Jan Westlund 070-8144995 Olof Englund 070-5852260 Bengt Wallentin 070-7202263 Frontecs affärsidé är att erbjuda konsulttjänster och programvaror som hjälper kunderna att förkorta ledtider i verksamhet och projekt. Verksamheten är uppdelad i två Divisioner, Frontec Nordic och Frontec Software. Frontec har över 1.100 anställda i 12 länder. www.frontec.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/30/19990104BIT00030/bit0001.doc

Dokument & länkar