Frontec har genomfört en riktad nyemission i Viewlocity, Inc.

Frontec har genomfört en riktad nyemission i Viewlocity, Inc. En riktad nyemission har den 31 december 1999 genomförts till en grupp amerikanska investerare som tecknar aktier för knappt 29 MUSD i Viewlocity. Totalt emitteras 9.801.020 aktier till investerarna, motsvarande 18,2% av aktiekapitalet. Frontecs ägande i Viewlocity blir därmed 63,2%. Justerat för utspädning från redan tidigare utestående personaloptioner och återlösen av aktier enligt avtal kommer Frontecs ägande att succesivt minska till 38,4% när full teckning skett. Den genomförda emissionen har gjorts med ett värde på Viewlocity, efter full utspädning, om 179 MUSD. - Ägarspridningen är ett väsentligt steg mot en notering av Viewlocity på Nasdaq-börsen. Kapitaltillskottet innebär också att bolaget kommer att öka expansionstakten på den snabbväxande marknaden för elektroniska affärer, bl a genom förvärv, säger Olof Englund, VD och koncernchef Frontec AB. Kontaktpersoner: Olof VD och koncernchef Englund, Frontec AB Mobil: 070-585 2260 Jan Styrelseordförande Westlund, Frontec AB Mobil: 070-814 49 95 Om Frontec Frontec är ett konsultföretag inom IT, management, produkt- och programvaruutveckling noterat på Börsens O-lista. Affärsidén är att effektivisera och korta ledtiderna i kundernas affärsprocesser och projekt. I företaget ingår två divisioner: Frontec eBusiness (elektroniska affärer) och en teknikdivision (intelligent kommunikation). Kunderna återfinns i första hand bland Nordens större företag och organisationer inom telekom, tillverkande industri, offentlig verksamhet, handel och transport. I Frontec-gruppen ingår även Frontec Maintenance Systems (FMS) som utvecklar och säljer underhållssystem, och det delägda dotterbolaget Viewlocity, leverantör av programprodukten AMTrix för applikationsintegration (EAI) med huvudkontor i USA. Frontec har ca 1400 anställda, huvudkontoret ligger i Stockholm. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/03/20000103BIT00060/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/03/20000103BIT00060/bit0002.pdf

Dokument & länkar