Frontec installerar labsystem hos SCA och Mölnlycke

Frontec installerar labsystem hos SCA och Mölnlycke Frontec har fått uppdraget att införa labsystemet Unilab inom SCA Hygiene Products och Mölnlycke Health Care. Unilab skall införas i samtliga utvecklingslaboratorier. Unilab är ett så kallat LIMS (Laboratory Information Management System) utvecklat av Compex, som är världsledande inom LIMS. Unilab har blivit standard i bland annat koncernerna Unilever, Kraft och Nestlé. Frontec är Compex' partner i Skandinavien och hittills har Frontec bl.a ansvarat för installationen av Unilab på Van den Bergh Food (Unilever) i Helsingborg. - Med Unilab i alla utvecklingslaboratorier får vi en effektivare utveck- lingsverksamhet, där man kan samarbeta lättare mellan olika enheter och dra lärdom av varandras erfarenheter. Dessutom blir underhåll och support effektivare med bara ett system, säger Janeric Löfgren, ansvarig för utvecklingslaboratorierna inom SCA Hygiene Products. Tidigare har vi haft flera olika egenutvecklade system och ett centralt system som bara täckte en mindre del av laboratorieverksamheten. . - Uppdraget inleds med ett pilotprojekt i ett av Götborgsanläggningens sex utvecklingslaboratorier. Efter noggranna tester följer en "roll-out" till övriga utvecklingslaboratorier i Göteborg och i tyska Mannheim, berättar Rune Lund, affärsansvarig för Unilab inom Frontec. Frontecs åtagande i pilotprojektet omfattar förutom projektledning även leverans av licenser, installation, anpassning och utbildning av personal inför kommande roll-out. Ordersumman är ca 4,5 MSEK. Pilotprojektet beräknas vara klart under andra kvartalet 1999. Mer information: Rune Lund, Frontec, tel 031 707 64 34 eller Janeric Löfgren, SCA Hygiene Products, tel 031 746 06 55. Fakta om Compex: www.compex.be

Dokument & länkar