Frontec och IBM är utvalda partners när Telia Electronic Commerce satsar på ny nätbaserad tjänst för elektronisk inköpsv

Frontec och IBM är utvalda partners när Telia Electronic Commerce satsar på ny nätbaserad tjänst för elektronisk inköpsverksamhet. Idag på mässan Elektronisk handel 98 presenterar Telia Electronic Commerce sitt nya koncept. Marknaden får genom Telias satsning tillgång till kvalificerade tjänster för inköp direkt över nätet med minimala egna investeringar. Frontecs och IBMs produkter och kompetenser samverkar för nya lösningar. Frontec har under lång tid medvetet satsat på att utveckla programvaran AMTrix till att erbjuda bästa stöd för att knyta ihop informationsflöden av skilda slag. I Telias nättjänst finns AMTrix med som ett nav för att säkerställa att meddelanden når sin adressat säkert och snabbt oavsett avsändarens respektive mottagares applikationer eller miljöer. Dessutom erbjuder den redan inbyggda funktionaliteten i standard AMTrix möjligheter till vidareutveckling av nya funktioner för framtida bruk. - Genom att knyta ihop AMTrix med IBMs Net.Commerce kan Frontec till- sammans med IBM erbjuda marknaden det bästa av den nya internettekniken för handel samtidigt som redan befintliga applikationer, system och gjorda investeringar kan infogas till en helhet, säger Lars-Eric Green, Vd Frontec Affärssystem I IBMs globala satsning på e-business ingår att tillsammans med business partner skapa attraktiva affärslösningar som bygger på internetteknik. Net.Commerce, IBMs standardapplikation för handel på Internet, utgör tillsammans med AMTrix grund-stenarna i Telia Electronic Commerce nya nättjänst. IBMs omfattande satsning på e-business innebär att marknaden kontinuerligt kommer att få tillgång till den senaste tekniken och omfattande funktionalitet för internethandel. - Vi ser att marknaden för elektronisk handel börjar ta fart och vi förväntar oss att 1999 kommer medföra en kraftigt ökad efterfrågan på denna typ av business-to- business lösningar. IBM ser Telias satsning som mycket viktig för den svenska mark-naden och vi medverkar därför till att skapa en framtidssäker lösning redan idag, säger Paul Hedman, Channel Manager, e- Business Solutions, IBM Nordic. Mer information om samarbetet: Frontec, Lars Ringsby 070-577 2240, Lars-Eric Green 0705-284093. IBM, Paul Hedman, Channel Mgr,e-Business Solutions, IBM Nordic 08-793 4327, Barbro Lådö, presschef IBM Svenska AB, 08-793 4710 Mer information om nättjänsten: Anders Lindqvist Vd, Telia Electronic Commerce, 070-540 4183 Jan Sjöberg Presschef Telia Företagskommunikation, 070-557 4858

Dokument & länkar