Frontec Teknik utvecklar WAP-applikation för fastigheter

Frontec Teknik utvecklar WAP-applikation för fastigheter Frontec Teknik har tillsammans med TAC, utvecklat en WAP-lösning, som gör det möjligt att via en WAP-telefon ta emot och åtgärda larm från fastighets-systemet TAC Vista. - Lösningen ingår i Frontecs satsning på Intelligent kommunikation och är ett utmärkt sätt att visa vilka affärsmöjligheter WAP-tekniken erbjuder, säger Tomas Hultgren, affärsansvarig mobil IT på Frontec. WAP, Wireless Application Protocol, är en teknik som möjliggör läsning och skrivning till och från speciella webbsidor anpassade för små displayer, t ex mobiltelefoner. TACs WAP-applikation gör det möjligt att via en WAP- telefon ringa upp det centrala övervakningssystemet som i sin tur returnerar information och presenterar denna på telefonens display. Från denna kan man sedan utföra relevanta åtgärder, som till exempel att starta och stoppa olika tekniska system. WAP-applikationen ingår i TAC´s nyligen lanserade Internetbaserade lösningar för Intelligenta fastigheter. Frontec har utvecklat applikationen med programspråket C++ och Microsoftverktyget ASP. Frontec Teknik är inriktat på Intelligent Kommunikation och utvecklar totala kommunikationslösningar för individer och företag inom mobil IT, telekommunikation, Intelligenta hem och fordonssystem. Verksamheten baseras på spetskompetens inom trådlös kommunikation, internet, teknisk systemutveckling, inbyggda realtidssystem, ASIC-design, samt test och verifiering. Kommunikationstekniker som WAP och Bluetooth är en del av satsningen och kompetensutvecklingen inom området. Mer information: Anne-Marie Fransson, Marknadschef Frontec Teknik Tel: 08-470 21 16, 0708-317 660 Tomas Hultgren, Affärsansvarig Mobil IT Frontec Teknik, Tel: 031-707 12 72, 0709-73 12 72 Om Frontec Teknik Frontec Teknik ingår i Frontec, ett konsultföretag med inriktning på eBusiness och Intelligent kommunikation noterat på Börsens O-lista. Affärsidén är att effektivisera och korta ledtiderna i kundernas affärsprocesser och projekt. Kunderna återfinns i första hand bland Nordens större företag och organisationer inom telekom, tillverkande industri, offentlig verksamhet, handel och transport. Frontec har ca 1400 anställda med 30 kontor i 12 länder. Om TAC TAC har en marknadsledande position som leverantör av integrerade system inom området fastighetsautomation. Nyligen etablerade TAC begreppet Talking BuildingsTM på marknaden. Begreppet sammanfattar företagets verksamhet att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter och öppna systemlösningar som förbättrar inomhusmiljön och ger fastighetsägare mervärden i form av sänkta driftskostnader och attraktivare fastigheter. Vidare möjliggör IT- och Internetlösningar att fastighetsägaren kan tillhandahålla rätt information till rätt användare. TAC ägs av EQT och har ca 1100 anställda. Under 1999 hade företaget en samlad tillväxt på över 40 procent och de nya lösningar som presenteras är ett led i målsättningen att växa i en fortsatt mycket hög takt. Dotterbolag finns i de nordiska länderna, Storbritannien, Tyskland, Polen, Ryssland och Singapore. Ett nätverk av associerade partners finns i ytterligare ett 40-tal länder. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/27/20000327BIT00830/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/27/20000327BIT00830/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar