Frontecs ägande i Viewlocity nu under 50%.

Frontecs ägande i Viewlocity nu under 50%. Genom den nyemission på 28,8 MUSD till BCI Partners, BancBoston Ventures, The Beacon Group, CommVest LLC och ytterligare deltagande från Battery Ventures, som annnonserades vid årskiftet beräknas en utspädningsvinst på mer än 100 MSEK ha uppstått för Frontec AB. Dessutom har Viewlocity nu återlöst aktier för sitt optionsprogram enligt tidigare avtal. Därmed uppgår Frontecs ägande i Viewlocity nu till 47,3 % Mer information: Olof Englund, VD och koncernchef, tel 070 585 22 60 eller Anders Stensson, Ekonomidirektör, tel 070 568 71 21. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/21/20000121BIT00090/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/21/20000121BIT00090/bit0002.pdf

Dokument & länkar