Frontecs förlagslån till medarbetare kraftigt övertecknat

Frontecs förlagslån till medarbetare kraftigt övertecknat Mer än 500 av de teckningsberättigade har tecknat sig för det förlagslån på totalt 20 MSEK, som beslutades vid bolagsstämman i maj. Konverteringen kan göras till en kurs på 61 kr i oktober 2001. Förlagslånet ingår i Frontecs personalutvecklingsprogram, som också innehåller personaloptioner. Detta program ger Frontec möjlighet att erbjuda kompetenta medarbetare intressanta villkor och attrahera personal till koncernen. Mer information: Lars Gärdestad, tel 08 470 22 64 eller Ann-Marie Fransson, tel 08 470 21 16 Mer information finns att få på hhtp://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: (sv .doc)

Dokument & länkar