MoDo väljer AMTrix från Frontec för SAP R/3 integration.

Pressmeddelande 98 10 23 MoDo väljer AMTrix från Frontec för SAP R/3 integration. Flexibiliteten, det enkla underhållet och utbyggbarheten fällde avgörandet när MoDo Paper AB och MoDo Data valde Frontecs lösning för integration av SAP R/3 med övriga applikationer. MoDo som är mitt uppe i sitt införande av affärssystemet R/3 från SAP sökte ett verktyg som på ett enkelt sätt kan binda ihop R/3 med alla befintliga system inom företaget utan att göra några ingrepp i befintliga och väl fungerande system. - Frontecs AMTrix svarar väl upp mot de krav vi ställer, säger Rolf Edlund, projektledare på MoDo. Genom produktens arkitektur kan man göra en koppling per applikation, den mot AMTrix. Sedan hanterar AMTrix såväl översättningen av data mellan olika format, byte av kommunikationsprotokoll samt regler kring när och var en viss informationsmängd skall sändas. Lika viktigt för vår del var också det enkla underhållet och möjligheten att snabbt kunna bygga ut och förändra systemen. MoDo är i en fas med mycket förändringar och då måste IT- systemen kunna hänga med. - Inom MoDo Paper finns en mycket komplex miljö av applikationer som tillhör skilda generationer och därmed kommer att ersättas efter olika lång tid, tillägger Lennart Ljungh, försäljningschef Frontec Affärssystem. Med AMTrix som informationsnav behöver man bara tänka på en enda koppling när en ny applikation skall införas. Detta sparar tid och pengar. Ordern är initialt värd ca 2 MSEK. Mer information: Lennart Ljungh, Försäljningschef, Frontec Affärssystem, tel 08-4702000 eller Rolf Edlund, Projektledare, MoDo, tel 0660-75000 MoDo Paper som ingår i MoDo koncernen omsätter över 7 miljarder, har 3.500 anställda vid 5 tillverkande enheter i Sverige och Frankrike. MoDo Paper tillverkar och marknadsför finpapper samt blekt kemisk massa. Huvuddelen av produkterna avsätts i Europa genom egna säljbolag och finpappersgrossister. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/23/19981023BIT00040/Modosv .doc

Dokument & länkar