Mölnlycke Health Care väljer Frontec som partner för systemintegration

Mölnlycke Health Care väljer Frontec som partner för systemintegration. Mölnlycke Health Care (MHC) och Frontec har ingått avtal där Frontec blir strategisk partner avseende systemintegration hos Mölnlycke Health Care. Med försäljning i mer än 50 länder och 5 tillverkningsenheter i Europa och Asien omsätter Mölnlycke Health Care mer än 2.100 MSEK. Mölnlycke Health Care har haft förmånen att utifrån en ny verksamhetsstruktur bygga upp en helt ny system- och IT plattform från grunden. IT strategin innebär sk best of breed lösning, där ett urval av produkter för adminstration, produktion, labb, säljstöd och ehandel har utvärderats. För att knyta ihop systemstrukturen valde man AMTrix från Frontec som integrationsprogramvara. - Viktigt vid utvärderingen har varit Frontecs erfarenhet av att integrera SAP R/3 samt möjligheterna att skapa effektiv elektronisk handel via AMTrix som integrationsprodukt, säger Claes-Göran Andersson, IT chef Mölnlycke Health Care. Att välja AMTrix och Frontec utkristalliserades ganska snart som ett naturligt val. Dels rekommenderades AMTrix som den bästa integrationsprodukten av flera av de andra programvaruleve- rantörerna, dels har Frontec en historik med lyckade integrationsprojekt i Sverige och internationellt. Slutligen har flertalet av våra leverantörer, kunder och banker själva AMTrix som strategisk integrationsprodukt. - Att rätt produkt levereras i rätt tid, unikt konfigurerat för kunden, tex en operationssal på ett sjukhus är ett viktigt krav för Mölnlycke, säger Peter Falk, Försäljningsansvarig Frontec. Den processen effektiviseras med hjälp av denna typ av elektronisk handel, som Frontec har arbetat med under många år. Med denna erfarenhet, samt en världsledande integrationsprodukt ser vi stora möjligheter att hjälpa företag som Mölnlycke att realisera IT visioner redan idag. Efterfrågan på integrationslösningar som är flexibla och framtidsäkra är idag stor. Vi är mycket glada att Mölnlycke Health Care ger Frontec förtroendet att vara strategisk IT partner i realiseringen av en modern systemintegration Ordervärdet är initialt ca 3 Mkr Mer information: Peter Falk, Frontec, tel 031 707 1131. Om Mölnlycke Health Care Mölnlycke Health Care, som för ca 2 år sedan förvärvades från dåvarande moderbolaget SCA, ägs idag av Nordic Capital och finländska Tamro. Företaget är en av Europas ledande tillverkare av engångprodukter för kirurgi och sårvård. Produktutbudet är engångsartiklar för användning i operationssalar, t.ex operationskläder, olika draperingar och ett komplett sårvårdsystem. Företaget har som mål att bli publikt aktiebolag under nästa år Om Frontec Frontec är ett konsultföretag med inriktning på eBusiness och Intelligent kommunikation noterat på Börsens O-lista. Vår affärsidé är att korta ledtiderna i kundernas affärsprocesser och projekt. Inom e-Business skapar vi tillsammans med våra kunder nya affärsmöjligheter med nätet som marknadsplats och distributionskanal. Intelligent Kommunikation innebär att vi utvecklar totala kommunikationslösningar med mobilitet och tillgänglighet i fokus, där systemen består av produkter med inbyggd intelligens. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/29/20000329BIT01100/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/29/20000329BIT01100/bit0002.pdf

Dokument & länkar