Nordens största hamn väljer AMTrix

Nordens största hamn väljer AMTrix Nordens största hamn - Göteborgs Hamn har valt AMTrix såsom generell kommunikationslösning mot sina kunder och leverantörer. Göteborgs Hamn har en hög grad av EDI anvädning mot sina kunder. AMTrix har valts för sin förmåga att hantera de olika kommunikationssätt som hamnen har mot sina kunder. Göteborgs Hamn, som i dag är Nordens största, spelar en unik roll i Norden som hamn för direkt linjesjöfart till alla världsdelar. I dag ligger nivåerna på 500 000 containers och 400 000 trailers. Göteborgs Hamn AB har lanserat en vision av framtidens hamn i Göteborg. Den skall ge hamnen förbättrade möjligheter att fungera som brohuvud för nordisk industri och handel under början av 2000-talet. I visionen ingår förbättringar och utbyggnad av existerande hamnar, men också en helt ny hamn för enhetslaster och bilar. Förbättrade farleder, järnvägar och vägar ingår också i visions-paketet. - För vår del var det viktigt att AMTrix klarar av vårt kommunikationsbehov. Vi ser också möjligheter i att använda AMTrix för intelligent hantering av de meddelandeflöden vi har med våra kunder och leverantörer, både nationellt och internationellt. AMTrix förmåga att fungera som en integrationsprodukt mot hamnens övriga infrastruktur, samt plattformsoberoendet bidrog också till beslutet, säger Tore Stenberg, IT-systemchef, Göteborgs Hamn. Mer information: Henrik Holst, Frontec, tel 031-7071182 eller Tore Stenberg, Göteborgs Hamn, tel 031-731 20 00 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/22/19981222BIT00300/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/22/19981222BIT00300/bit0002.pdf

Dokument & länkar