Strukturförändringarna i Frontec fortsätter

Strukturförändringarna i Frontec fortsätter Frontec fortsätter de påbörjade strukturförändringarna i koncernen med att genomföra ett åtgärdsprogram som reducerar personalstyrkan med ca 100 medarbe- tare. Programmet syftar till att skapa rätt kostnadsstruktur för verksam heten inför nästa år. Åtgärdsprogrammet omfattar framförallt de verksamheter som historiskt haft dålig lönsamhet och de segment där marknaden antas vika. Försäljning och avveckling av icke kärnverksamheter kommer att fortsätta. Insatserna ligger i linje med koncernens strategi och fokusering på kärnverksamheterna eBusiness och BlueLabs och innebär en anpassning av verksamheten till följd av det förändrade konjunkturläget. - Vi vill arbeta för att vara rätt dimensionerade för ett sannolikt sämre konjunkturläge nästa år och för att kunna behålla vår finansiella handlingsfrihet, säger Frontecs koncernchef Per Tjernberg. Ytterligare information om åtgärdsprogrammet kommer i samband med delårsrapporten den 23 november 2001. Mer information: Per Tjernberg, VD, tel 08 - 733 7505 Madelene Sandgren, Informationschef, 08 - 733 7524 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/31/20011031BIT00220/bit0003.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/31/20011031BIT00220/bit0003.pdf

Dokument & länkar