Assisterar snabbväxande Mockfjärdshus under rekonstruktionsprocessen

FrontOffice Nordic AB: Turn-around av Mockfjärdshus AB

Mockfjärdshus erbjuder nyckelfärdiga lösningar för villor, fritidshus, parhus, kedjehus och radhus. Från en omsättning på cirka 30 miljoner kronor 2015 har bolaget för 2016 en prognostiserad omsättning på över 100 miljoner. Orderboken uppgår till över 70 miljoner kronor.

Under uppdraget kommer FrontOffice jobba nära den av tingsrätten utsedde rekonstruktören. Dennes uppdrag är att inneha ansvaret för att rekonstruktionen följer gällande lag och att alla borgenärer får en rättvis behandling, emedan FrontOffice lägger sitt fokus på bolagets kärnverksamhet. Detta innebär bland annat rådgivning runt ekonomistyrning, affärsutveckling och finansieringsfrågor.

“Mockfjärdhus är ett skolboksexempel på att även välskötta och i grunden välmående bolag kan behöva hjälp ibland. Att växa snabbt tär på likviditeten och ibland behöver man stanna upp och omgruppera sig. Fundamenta är mycket lovande i Mockfjärdshus och vår ambition är att bolaget skall snabbt kunna genomföra sin rekonstruktion och vara tillbaka på sin utstakade bana med stark tillväxt”, säger Johan Lund, VD i FrontOffice.

FrontOffice gör bedömningen att inga kunder eller anställda kommer att påverkas negativt av processen. Tvärtom så är det en trygghet för de kunder som har anlitat Mockfjärdhus att bolaget nu tar hjälp av professionella rådgivare för att säkra upp framtiden under en ordnad process.

 

För mer information kontakta:

Johan Lund

Verkställande direktör

FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54

johan@svenskrekonstruktion.se

 

Om FrontOffice Nordic AB

FrontOffice Nordic AB är ledande inom företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget använder sig av en egenutvecklad teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att vidta åtgärder tidigt är av avgörande betydelse om en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. FrontOffice har räddat över 100 bolag sedan start.

 

Om oss

FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn” FrontOffice Nordics B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF sedan 19 maj 2016.

Prenumerera

Dokument & länkar