Breakit intervjuar FrontOffice VD med anledning av storaffär

Johan Lund, VD för FrontOffice Nordic AB (publ) har intervjuades i morse av nyhetssajten Breakit med anledning av den i går kommunicerade affären med Peter Gyllenhammar AB. FrontOffice kommer att starta ett nytt investmentbolag med FrontOffice som skall investera i företag som har genomgått rekonstruktioner. Utöver detta kommer Peter Gyllenhammar AB att investera 5 Mkr i FrontOffice AB (publ) i form av preferensaktier.

Läs intervjun på Breakit

http://www.breakit.se/artikel/3772/miljardar-startar-investmentbolag-vill-satsa-pa-bolag-som-floppat

 

För mer information kontakta:

Johan Lund

Verkställande direktör

FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54

johan@svenskrekonstruktion.se

 

Om FrontOffice Nordic AB

FrontOffice Nordic AB är ledande inom företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget använder sig av en egenutvecklad teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att vidta åtgärder tidigt är av avgörande betydelse om en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. FrontOffice har räddat över 100 bolag sedan start.

Om Peter Gyllenhammar AB

Peter Gyllenhammar AB (PGAB) är ett privatägt investmentbolag med långsiktiga investeringar inom industri, fastighet och finansiella instrument.

PGAB är ett proaktivt ägarbolag med stort engagemang i sina investeringar.

Genom ett väl utvecklat nätverk och betydande erfarenhet av genomförande av finansiella transaktioner kan PGAB skapa mervärde i sina investeringar. PGAB har en stark finansiell bas med ett bedömt substansvärde väsentligen överstigande 1 000 MSEK varav en stor del utgörs av finansiella tillgångar.

En stark balansräkning och en flexibelt och konstruktivt arbetande organisation gör att PGAB kan agera snabbt och effektiv.

Om oss

FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn” FrontOffice Nordics B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF sedan 19 maj 2016.