Deltar i PolyPlanks garantikonsortium

PolyPlank, ett av de företag som FrontOffice Nordic AB (publ) har bistått med rådgivning under deras rekonstruktion genomför under perioden 27 september till och med den 10 oktober 2016 en fullt garanterad nyemission.

Under augusti 2016 kommunicerades att FrontOffice Nordic AB (publ) förmedlat ett brygglån om tre (3) Mkr till PolyPlank.

FrontOffice Nordic AB (publ) deltar som garant i Polyplanks nyemission och kommer att garantera 770 254 aktier d v s 385 127 SEK.

För ytterligare information om Polyplanks nyemission se http://tecknaemission.se/nyemission?id=104

 

 

För mer information kontakta:

Johan Lund

Verkställande direktör

FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54

johan@svenskrekonstruktion.se

 

Om FrontOffice Nordic AB

FrontOffice Nordic AB är ledande inom företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget använder sig av en egenutvecklad teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att vidta åtgärder tidigt är av avgörande betydelse om en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. FrontOffice har räddat över 100 bolag sedan start.