Förbereder The Great Wild för en kommande notering

Under 2016 gjorde FrontOffice Nordic AB (publ) en strategisk investering i The Great Wild AB. The Great Wild är ett av de många företag som FrontOffices dotterbolag, Svensk FöretagsRekonstruktion AB, bistått med hjälp i samband med rekonstruktion.

Efter att ha rekonstruktionen vunnit laga kraft har FrontOffice bistått ledningen i The Great Wild med bolagets affärsutveckling och strategier. En av de viktigaste sakerna har varit att öka användarbasen, något som har lyckats över förväntan. I skrivande stund ökar antalet användare med cirka 20 procent per månad.

Då detta delmål är uppfyllt känner styrelsen att det nu är dags att ta nästa steg, att kapitalisera på det kraftigt ökande antalet användare. För att göra detta krävs emellertid kapital för att kunna betala den planerade ökningen av marknadsföringsinsatser.

Av den anledningen kommer FrontOffice Nordic AB (publ) att bistå The Great Wild med en mindre kapitalanskaffning till en pre money värdering om 25 Mkr. På sikt är tanken att aktierna i The Great Wild skall listas på en lämplig marknadsplats. I samband med detta kommer även FrontOffice att bistå The Great Wild med en ägarspridning genom att dela ut hela eller delar av sitt aktieinnehav i The Great Wild till sina aktieägare. FrontOffice äger i dagsläget cirka 30 procent av The Great Wild AB. För ytterligare information om The Great Wild, besök https://thegreatwild.com/

”The Great Wild är ett bra exempel på hur FrontOffice Nordic kan bistå sina klienter med mer än bara rekonstruktion, här ser vi hur vi inte bara räddar ett bolag, vi har också varit delaktiga i att få verksamheten att utvecklas och skapat värden för både kunden och de befintliga aktieägarna. Vår förhoppning är att vi under Q2 skall påbörja processen med att genomföra en ytterligare emission i The Great Wild och samtidigt påbörja listningsprocessen av aktierna i detta företag” säger Johan Lund, verkställande direktör för FrontOffice Nordic AB (publ)

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör
FrontOffice Nordic AB (publ)
070 - 55 653 54
johan@svenskrekonstruktion.se

Om FrontOffice Nordic AB
FrontOffice Nordic AB är ledande inom företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget använder sig av en egenutvecklad teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att vidta åtgärder tidigt är av avgörande betydelse om en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. FrontOffice har räddat över 100 bolag sedan start.

Om oss

FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn” FrontOffice Nordics B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF sedan 19 maj 2016.

Prenumerera