FrontOffice förstärker Quickbit med brygglån inför listning

För att säkerställa fortsatt framgång i listningssarbetet av Quickbit eu AB (Quickbit) bistår FrontOffice AB (publ) (FrontOffice) bolaget med ett brygglån om 1 MSEK.

Lånet jämte upplupen ränta förfaller till betalning 90 dagar efter utlåningsdatum. Lånet löper med en fast räntesats om 10 % under löptiden.

"QuickBits listningsprocess fortskrider i fas med bolagets planering och QuickBit har också under senare tid gjort viktiga rekryteringar för att förbereda organisationen för en noterad miljö. Det känns därför viktigt att stötta bolaget när dessa väldigt spännande steg tas, säger Johan Lund, VD, FrontOfficeNordic AB (publ).

För status avseende Quickbits operativa utveckling och information kring pågående listningsprocess hänvisas till: https://news.cision.com/se/quickbit-eu-ab

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör
FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54
johan@frontofficenordic.se
www.frontofficenordic.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)
FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice Nordic förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. 

Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn” 

Taggar:

Om oss

FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn” FrontOffice Nordics B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF sedan 19 maj 2016.

Prenumerera

Dokument & länkar