FrontOffice köper 20 % av Stockaboo!

FrontOffice köper in sig i det finansiella start up företaget Stockaboo efter att bolagen har haft tidigare lyckade samarbeten.

Stockaboo är en kostnadsfri tjänst för aktie- och finansdiskussioner i realtid. Varje aktie på den svenska marknaden har sitt eget diskussionsrum och det finns även möjlighet att diskutera till exempel index, valutor, råvaror och grundläggande frågor angående finanshandel.

Tanken med FrontOffices köp av 20 % av Stockaboo är att de bolag FrontOffice arbetar med och investerar i ska kunna dra nytta av de informationstjänster Stockaboo har att erbjuda. FrontOffice blir en attraktivare partner för bolag som de arbetar med samtidigt som Stockaboo utökar sin kundbas på ett effektivt sätt, vilket kommer att leda till en tillströmning av nya användare.

Köpeskillingen uppgår till totalt 350 KSEK där motsvarande 225 KSEK skall ske genom betalning med Front B aktier och 125 KSEK erläggs kontant.

– Vi är glada att få in en partner som har god kontakt med många bolag och med hjälp av FrontOffices kontaktnät och Johan Lunds erfarenhet är vi övertygade om att vi kan få Stockaboo att växa i ett högre tempo än tidigare, säger Mathias Johansson, VD i Stockaboo.

– Vi har haft lyckade samarbeten tidigare och jag har följt Stockaboo med spänning från start. Jag ser stor potential i Stockaboo och jag är övertygad om att vi tillsammans kan få bolaget att utvecklas och växa på ett bra sätt, samtidigt som FrontOffices koppling till Stockaboo ger ett mervärde för våra kunder, säger Johan Lund, VD i FrontOffice.

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör
FrontOffice Nordic AB (publ)
070 - 55 653 54
johan@svenskrekonstruktion.se

Om FrontOffice Nordic AB
FrontOffice Nordic AB är ledande inom företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget använder sig av en egenutvecklad teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att vidta åtgärder tidigt är av avgörande betydelse om en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. FrontOffice har räddat över 100 bolag sedan start.

Om oss

FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn” FrontOffice Nordics B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF sedan 19 maj 2016.

Prenumerera