FrontOffice Nordic AB: Förmedlar brygglån till PolyPlank AB (publ)

FrontOffice Nordic AB (publ) har engagerats av PolyPlank AB (publ) att syndikera ett lån på 3 MSEK

Polyplank har genomfört en framgångsrik rekonstruktion och behöver nu ytterligare medel för att genomföra ett antal effektiviserande åtgärder samt genomföra satsningar på ökad försäljning och produktion.

För att tillföra medel på ett för Polyplank snabbt och ändamålsenligt sätt så har Bolaget anlitat FrontOffice som har erbjudit sig att förmedla ett brygglån om 3 MSEK.

“Vi är glada över att Polyplank vänder sig till oss i finansieringsfrågor. Detta visar att FrontOffice är en naturlig partner även efter det att rekonstruktionsprocessen är avslutad. Det är en styrka för de bolag som väljer oss som Turn-Aroundrådgivare att veta att vi både har förmågan och kunskapen att lösa den finansiering som bolagen ofta behöver i den expansiva fas som ofta tar vid då rekonstruktionen är klar”, säger Johan Lund, VD för FrontOffice Nordic AB (publ)

“Det är en trygghet för Polyplank och dess ägare att FrontOffice fortsätter att stå till tjänst som rådgivare till bolaget. Med denna bryggfinansiering så kommer vi att kunna öka fokus på försäljning och samtidigt förbättra marginalerna i verksamheten”, säger Cay Strandén, VD för PolyPlank AB (publ)

 

 

För mer information kontakta:

Johan Lund

Verkställande direktör

FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54

johan@svenskrekonstruktion.se

 

Om FrontOffice Nordic AB

FrontOffice Nordic AB är ledande inom företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget använder sig av en egenutvecklad teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att vidta åtgärder tidigt är av avgörande betydelse om en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. FrontOffice har räddat över 100 bolag sedan start.

Om oss

FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn” FrontOffice Nordics B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF sedan 19 maj 2016.