FrontOffice Nordic AB (publ) avvecklar innehav i Börshajen Sverige AB (Börshajen)

FrontOffice har idag slutit avtal om att avveckla sitt innehav i Börshajen Sverige AB genom att Börshajens storägare och grundare Andra Farhad återköper FrontOffice:s ägarandel i bolaget. Betalning för återköpta aktier ska ske senast 30 juni 2017. Affären innebär att Andra Farhad åter blir ensam ägare i Börshajen.

”Vi lämnar samägandet i Börshajen med Andra Farhad efter en tämligen kort men intensiv period under vilken Börshajen har bidragit till att synliggöra FrontOffice och dess intressebolag på ett bra sätt. Under resans gång har vi dock gemensamt kommit fram till att ett samägande av Börshajen inte är den bästa formen för vårt samarbete, varför vi är nöjda med att ha nått en överenskommelse där FrontOffice kan hämta hem sin initiala investering och samtidigt återfå en större flexibilitet och handlingsfrihet vad gäller framtida mediala samarbeten för hela FrontOffice-gruppen vilket jag är övertygad om kommer gynna FrontOffice och i slutändan våra aktieägare.

Vi önskar Börshajen och Andra Farhad all lycka till i framtiden”, säger Johan Lund, VD FrontOffice.”


Om oss

FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn” FrontOffice Nordics B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF sedan 19 maj 2016.

Prenumerera