FrontOffice Nordic AB (publ) avyttrar aktier i TheGreatWild AB (publ) till nyckelpersoner

FrontOffice Nordic (publ) har ingått avtal om att avyttra sammanlagt 506 928 aktier i intressebolaget TheGreatWild AB (publ) (”TGW”) till en total köpeskilling om ca 1,5 mkr. Köpare är nyckelpersoner i TheGreatWild. Försäljningen görs till samma värdering av TGW (3kr/aktie) som tillämpats vid den spridningsemission som avslutades i TGW i september 2017.

Avyttringen omfattar ca 4,2 % av samtliga utestående registrerade aktier i TheGreatWild*. 

FrontOffice:s innehav i TheGreatWild kommer efter avyttringarna att uppgå till ca 22 %. FrontOffice gör genom avyttringarna en nettovinst om ca 1 mkr baserat på FrontOffice genomsnittliga investeringsvärde per aktie för sitt innehav i TGW.

 - " Det här är en lönsam transaktion för Front där den stora uppsidan är att tydligt visa marknaden att nyckelpersonerna tror på TheGreatWild och att de nu fått ytterligare incitament till att skapa den succé som är vår målsättning med bolaget ". /Johan Lund (VD FrontOffice)


*TGW har i dagsläget 11 855 266 registrerade aktier (stam). Efter slutregistrering av den spridningsemission som avslutades i september 2017 kommer ytterligare ca 450 000 aktier tillkomma   

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör
FrontOffice Nordic AB (publ)
070 - 55 653 54
johan@frontofficenordic.se 
www.frontofficenordic.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)
FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice Nordic förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. 

Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn” 

Om oss

FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn” FrontOffice Nordics B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF sedan 19 maj 2016.

Prenumerera