FrontOffice Nordic AB (publ) helägda dotterbolag Svensk Företagsrekonstruktion AB vinner ny kundorder

Ordervärdet för Svensk Företagsrekonstruktion ligger i spannet 0,5 – 1,5 MSEK.

Svensk Företagsrekonstruktion är ett helägt dotterbolag till FrontOffice och hjälper företag med tillfälliga finansiella problem att undvika konkurs.

En företagsrekonstruktion är en mycket effektiv väg framåt eftersom alla skulder fryses under rekonstruktionen och inga fordringsägare kan sätta företaget i konkurs. Därigenom skapas tid för företaget att göra nödvändiga åtgärder och staka ut en positiv riktning igen. En lyckad rekonstruktion och verksamhetsförbättringar går alltid hand i hand. Omställningsarbetet sker alltid direkt i samarbete med företagets ledning och nyckelpersonal.

”Som ett led i en satsning på ökad marknadstransparens kommer vi framgent presentera signifikanta kundorder med ordervärde i följande spann: 0,5 – 1,5 MSEK och >1,5 MSEK. Då många av våra kunder inte önskar överflödig publicitet i samband med sitt turnaroundarbete kommuniceras nya kunder som utgångspunkt anonymt” säger Marcus Wenner, VD Svensk Företagsrekonstruktion.

Rekonstruktionerna genomförs i samråd med affärsjuridiska advokatbyråer och Svensk Företagsrekonstruktion bidrar med kunnande och erfarenhet inom företagande och finansiering samt juridisk expertis. Personalen på Svensk Företagsrekonstruktion är ett rutinerat team av ekonomer, jurister och företagare som har erfarenhet från bl.a. Skatteverket, startupbolag och advokatbyråer.

”Vi har utfört uppdrag åt flera hundra företag sedan starten 2013, såväl privata som publika. Det innebär att vi har räddat flera tusen arbetstillfällen. Vi vill att fler företagare ska få kunskap om att rekonstruktion är en möjlig lösning och välja det istället för konkurs” säger Marcus Wenner.

Läs mer om företagsrekonstruktion: https://www.svenskrekonstruktion.se/

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör
FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54
johan@frontofficenordic.se
www.frontofficenordic.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)
FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice Nordic förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. 

Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn” 

Taggar:

Om oss

FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn” FrontOffice Nordics B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF sedan 19 maj 2016.

Prenumerera

Dokument & länkar