FrontOffice Nordic AB (publ) ingår samarbetsavtal med Stockaboo AB

FrontOffice Nordic AB (publ) (”FrontOffice”) har ingått samarbetsavtal med Stockaboo AB (”Stockaboo”) om förmedling av garantiåtaganden i den nyemission som FrontOffice avser besluta om på extra bolagsstämma den 29 november 2017, enligt tidigare publicerat pressmeddelande.

Samarbetet innebär att Stockaboo inom kort kommer gå ut med en intresseanmälan i sitt digitala nätverk till privatpersoner som är intresserade av att dels teckna aktier och dels mot ersättning, ikläda sig garantiåtagande i nyemissionen.

Stockaboo kommer i intresseanmälan endast delge sina medlemmar sådan information om emissionen som redan är offentliggjord av FrontOffice, ej heller har Stockaboo eller dess företrädare delgivits annan information om emissionen än sådan som tidigare offentliggjorts av FrontOffice. Stockaboo har vidare ej mandat att binda FrontOffice vid garantiupplägg, utan den som är intresserad av att delta som emissionsgarant kommer sluta avtal därom direkt med FrontOffice. 

Om Stockaboo
Stockaboo är en kostnadsfri tjänst för aktie- och finansdiskussioner i realtid. Varje aktie på den svenska marknaden har sitt eget diskussionsrum och det finns även möjlighet att diskutera till exempel index, valutor, råvaror och grundläggande frågor angående finanshandel.

Webb: www.stockaboo.com
E-mail: info@stockaboo.com
Telefon: 0700-19 77 60

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör
FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54
johan@frontofficenordic.se
www.frontofficenordic.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)
FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice Nordic förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. 

Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn” 


Denna information är sådan information som FrontOffice Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 november 2017.


Taggar:

Om oss

FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn” FrontOffice Nordics B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF sedan 19 maj 2016.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar