FrontOffice Nordic AB (publ) köper ut samägt investmentbolag från Peter Gyllenhammar AB (PGAB)

"Vi kan konstatera att det har visat sig onödigt kostsamt och tungrott att bygga en särskild struktur och beslutsprocess kring det med PGAB samägda investmentbolaget Reficere Kapital AB och att vi därför gemensamt beslutat att istället samarbeta på ad hoc-basis kring de projekt som kontinuerligt utvärderas.

Det viktigaste för våra kunder är att vi kan erbjuda rätt finansiering i tid. Kan vi inte agera tillräckligt snabbt ökar riskerna för våra kunder. Därför kan vi i dag inte ha ett exklusivt avtal med en enskild aktör som skall hantera allt från fintechbolag till basindustri. Eftersom det är FrontOffice som innehar affärsflödet måste vi ha fria händer att välja den investerargruppering som bäst passar bolaget/branschen/produkten/tjänsten, utan exklusivitet för någon part.

Med respekt för att parter ibland har olika syn på investeringsobjekt så ser vi att Abelco Investment Group har valt att investera i en del prospekt som även presenterats för Reficere. Detta är ett bevis på att vår utgångspunkt i ett exklusivt avtal med PGAB om Reficere inte var den optimala lösningen på våra kunders problem.

Tillgången till riskvilligt kapital i kombination med rätt kompetens och snabbt agerande är nyckeln till framgång för våra kunder”, säger Johan Lund

Styrelsen vill samtidigt passa på att rikta ett stort tack till PGAB som frikostigt har delat med sig av sin kunskap och kompetens under vår tid tillsammans.

Vi är glada över att PG AB varit med en bit på vägen. Nu är det dags för nästa steg.

Styrelsen FrontOffice Nordic AB (publ)

Rolf Åbjörnsson
Tommy Ekholm
Johan Lund (VD)

Preferensaktierna i FrontOffice

I samband med att det exklusiva avtalet mellan FrontOffice och PGAB upphör så förvärvar styrelsen i FrontOffice samtliga de preferensaktier som PGAB innehar i FrontOffice.
Styrelsen bestående av advokat Tommy Ekholm, advokat Rolf Åbjörnsson och Johan Lund köper till lika delar ut preferensaktierna i FrontOffice av PG AB till kursen 3.61 SEK/aktie till en sammanlagd köpeskilling om drygt 5.1 miljoner SEK, inklusive upplupen preferensutdelning.
För att inte belasta FrontOffice med utdelningspreferensen om ca 300 000 SEK årligen så ämnar de nya innehavarna av preferensaktierna att snarast omvandla dessa aktier till B-aktier. Besparingen för FrontOffice uppgår alltså till 300 000 SEK årligen efter omvandling.

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör
FrontOffice Nordic AB (publ)
070 - 55 653 54
johan@svenskrekonstruktion.se

Om FrontOffice Nordic AB
FrontOffice Nordic AB är ledande inom företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget använder sig av en egenutvecklad teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att vidta åtgärder tidigt är av avgörande betydelse om en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. FrontOffice har räddat över 100 bolag sedan start.

Om oss

FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn” FrontOffice Nordics B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF sedan 19 maj 2016.

Prenumerera