FrontOffice Nordic AB listas på NGM Nordic MTF

NGM:s bolagskommitté har beslutat att godkänna bolagets B-aktie på Nordic MTF. Första handelsdagen kommer att bli den 19 maj 2016, och aktien kommer att handlas under kortnamnet FRNT MTF B.

"Från och med nästa vecka tas Front Office upp till handel på NMG Nordic MTF, ett mål som vi haft i framför ögonen sedan vi startade bolaget. I och med den nyemission som föregick listningen har vi synts i såväl svenska som i internationella medier, framförallt som en effekt av vårt något annorlunda sätt att delkapitalisera bolaget på, genom crowd funding.

Emissionen och listningsprocessen har varit krävande och har tagit en del tid i anspråk, men vi har också sett hur det gett stora positiva effekter i fråga om kundförfrågningar. Nu är det dags att kapitalisera på detta och visa att vi kan uppfylla våra investerares förtroende" säger Johan Lund, VD Front Office Nordic AB (publ).

 

För mer information kontakta:

Johan Lund

Verkställande direktör

FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54

johan@svenskrekonstruktion.se

 

 

Om FrontOffice Nordic AB

FrontOffice Nordic AB bedriver företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget har själva utvecklat en teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att kontakta företag tidigt är av avgörande betydelse för att en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. Av de företagsrekonstruktioner företaget genomför är 65 procent lyckade, jämfört med 18 procent som är snittet på marknaden.

Under året kommer även en fond introduceras där aktieägare erbjuds investera i bolag som genomgått en företagsrekonstruktion. På så sätt kan aktieägare få möjlighet att investera i svenska bolag som behöver kapital efter lyckad rekonstruktion. Målsättningen är att genom fonden kunna erbjuda kunderna både kapital men även kompetens att kunna växa till nästa steg. 

Om oss

FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn” FrontOffice Nordics B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF sedan 19 maj 2016.