FrontOffice VD köper aktier i bolaget

Johan Lund, VD i FrontOffice Nordic AB (publ) har köpt 37 418 aktier i bolaget. Johan Lunds innehav, via bolag och privat, uppgår till totalt 2 000 000 A- aktier och 3 352 679 B-aktier. 

” Jag har många gånger uttalat min framtidstro på FrontOffice och att jag väljer att öka mitt innehav i bolaget är självklart ett bevis på det” säger Johan Lund, VD FrontOffice Nordic AB (publ).

FrontOffice controller, Oskar Eriksson, har även köpt aktier i bolaget, totalt 2 000 B-aktier.

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör
FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54
johan@frontofficenordic.se
www.frontofficenordic.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)
FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice Nordic förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. 

Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn” 

Taggar:

Om oss

FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn” FrontOffice Nordics B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF sedan 19 maj 2016.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Jag har många gånger uttalat min framtidstro på FrontOffice och att jag väljer att öka mitt innehav i bolaget är ett självklart ett bevis på det
Johan Lund, VD