Information om föreslagna styrelseledamöter i intressebolaget Abelco

Styrelsen för intressebolaget Abelco AB (publ) har publicerat ett pressmeddelande avseende förslag på nya styrelseledamöter inför den kommande bolagstämman som kommer att hållas fredagen den 21 oktober.

Till ny styrelse i FrontOffice intressebolag Abelco föreslås Bengt Lagergren, Johan Lund och Henrik Sundewall.

Bengt Lagergren har en bred erfarenhet av strategiutveckling, både från styrelsearbete men även som entreprenör. Bland Bengts pågående projekt finns utveckling av läkemedel i samarbete med Karolinska Institutet. Bengt var även tidigare styrelseledamot i FrontOffice under bolagets uppbyggnadsfas.

Johan Lund är huvudägare och styrelseledamot i FrontOffice och har bred erfarenhet av att finansiera och omstrukturera verksamheter, stora som små.

Henrik Sundewall är VD i Cefour, noterat på AktieTorget, och styrelseordförande i Eyeonid, noterat på NGM. Henrik har mer än 25 års erfarenhet av inom turn around, affärsutveckling, och försäljning, bland annat inom Kinnevik-koncernen.

 

För mer information kontakta:

Johan Lund

Verkställande direktör

FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54

johan@svenskrekonstruktion.se

 

Om FrontOffice Nordic AB

FrontOffice Nordic AB är ledande inom företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget använder sig av en egenutvecklad teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att vidta åtgärder tidigt är av avgörande betydelse om en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. FrontOffice har räddat över 100 bolag sedan start.

 

Om oss

FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn” FrontOffice Nordics B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF sedan 19 maj 2016.