Intressebolaget Abelco investerar i PrettyClose

Under veckan som har gått har Abelco Investment Group AB (publ) (Abelco) investerat i 2 Mkr i det snabbväxande företaget PrettyClose. Investeringen har skett till kursen 3,20 SEK per aktie.

PrettyClose har under en tid utvecklat en tjänst som riktar sig mot en global marknad för hotellreservationer. På senare tid har man i media kunnat läsa om den makt som hotellbokningssajter har över hotellen när det gäller prissättning. Hotell som inte följer bokningssajternas tuffa regelverk riskerar att tappa i ranking med stort inkomstbortfall som följd.

PrettyClose ämnar jämna ut maktbalansen så att hotell och dess gäster kan hitta varandra utan att behöva betala ohemult höga avgifter till dessa mellanhänder. PrettyClose är en naturligtvis även de en mellanhand, men med betydligt lägre avgifter och med större frihet för hotellen vad gäller prissättning. Tjänsten, som är medlemsbaserad, beräknas lanseras under februari 2017. Appen finns i nuläget framtagen för Iphone och kan laddas ned på AppStore.

PrettyClose har med sin erfarna ledning fått in ägare/intressenter bl.a från finansmarknaden.

Ambitionen från bolagets sida är att genomföra ännu en emission under slutet av det första kvartalet 2017 till kursen 4,50 SEK. Abelco har en option att teckna ytterligare aktier i denna emission. Målet med dessa emissioner är att kapitalisera upp PrettyClose inför en kommande börsnotering som beräknas kunna äga rum innan sommaren 2017.

Styrelsen för PrettyClose har som målsättning att bolaget skall kunna rapportera lönsamhet under fjärde kvartalet 2017.

Mer information om bolaget finns på www.prettyclose.com

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör
FrontOffice Nordic AB (publ)
070 - 55 653 54
johan@svenskrekonstruktion.se

Om FrontOffice Nordic AB
FrontOffice Nordic AB är ledande inom företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget använder sig av en egenutvecklad teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att vidta åtgärder tidigt är av avgörande betydelse om en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. FrontOffice har räddat över 100 bolag sedan start.

Prenumerera