Intressebolaget Abelco Investment Group genomför sin andra investering

Styrelsen för Abelco AB (publ) unä Abelco Investment Group AB (publ) har under veckan genomfört sin andra investering. Abelco köper 51 procent av aktierna i det nybildade företaget TBS Holding AB, som kommer att äga 73,88 procent av aktierna i dotterbolaget TBS Yard AB efter genomförd nyemission. TBS Yard AB har en unik kompetens att hantera och bearbeta kompositmaterial och besitter en av Europas största vattenskärningsmaskiner. Under bokföringsåret som slutade den sista april 2016 omsatte bolaget 2,3 Mkr samt 9,7 Mkr året innan. Under båda åren gick verksamheten med förlust.

Resterande 49 % av aktierna i TBS Holding AB kommer att ägas av de gamla ägarna Tedehammar Förvaltnings AB och Hjortsberga Utvecklings AB. Övriga 26,12 procent av aktierna i TBS Yard AB ägs av Entreprenörinvest Sverige AB som i sin tur ägs av Kamprad Family Foundation och Almi Invest Småland Öarna AB.

Vidare köper TBS Holding AB 100 % av aktierna i TBS Industrial Properties till ett pris motsvarande aktiernas kvotvärde; 50 000 kr. Abelco stöttar TBS Industrial Properties med ett lån på 1,2 miljoner som löper ut under våren 2017. Säkerhet är pantbrev i fastigheten Torsås 1:141, med ett taxeringsvärde om 13 547 000 kr.

Investeringen i TBS Holding AB görs i form av ett lån på 3,0 miljoner. Lånet omvandlas till aktier i en nyemission i TBS Yards. Almi Invest Småland Öarna AB går in med 1,0 miljon i samma emission.

Om TBS Yard AB

TBS Holding disponerar genom dotterbolagen alldeles nya produktionslokaler i Torsås i vilken en av Europas största vattenskärningsmaskiner, själva navet i produktionen, finns. Denna används huvudsakligen för bearbetning av komposit. Kompositmaterialen är starka och styva i paritet med stål, men samtidigt lätta, motståndskraftiga mot rost och förändras minimalt vid svängningar i luftfuktighet. Det finns många applikationsområden, t.ex. marint, inom bilindustrin både för persontransport och tyngre fordon, luftfart, vindkraft och allmän industri. Kompositens fördelaktiga egenskaper innebär dessutom intressanta användningsområden inom byggindustrin.

Förutom hanteringen av kompositmaterial är TBS Yard verksamt inom utveckling och produktion av båtar, främst under märket CARBCAT. Denna verksamhet bedrivs dels i den av systerbolaget hyrda fabriken i Torsås, dels genom beställningar hos leverantörer, främst i Turkiet och Storbritannien. För ytterligare information om verksamheten i TBS Yard, besök bolagets hemsida www.tsbsab.com

Under hösten 2015 brottades TBS Yard med betalningssvårigheter, vilket ledde till att bolaget ansökte om företagsrekonstruktion i januari 2016. Rekonstruktionen avslutades med en överenskommelse om ackord, som ska betalas i januari 2017. De åtgärder som vidtagits under rekonstruktionen, tillsammans med att den investering som Abelco nu gör tillför bolaget nytt kapital, innebär att bolaget får ökade möjligheter att expandera sin verksamhet. Målsättningen är att så snabbt som möjligt belägga fabriken fullt ut.

Abelco ser en stor potential i den kunskap och kontakter som finns i TBS Yard. Bolaget har väl upparbetade kontakter inom varvsindustrin som kommer att generera affärer i framtiden. Det finns en order- och prospektstock på den marina sidan som är mycket intressant för Abelco att investera i. Huvudanledningen till att Abelco investerar i TBS bolagen är emellertid möjligheterna att öka beläggningen i fabriken, säger Peter Nisser VD Abelco AB (publ), unä Abelco Investment Group AB (publ).

Som representant för de befintliga ägarna är vi mycket nöjda att Abelco stöttar TBS bolagen både finansiellt och operativt, säger Lars Tedehammar CEO TBS Yard.

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör
FrontOffice Nordic AB (publ)
070 - 55 653 54
johan@svenskrekonstruktion.se

Om FrontOffice Nordic AB
FrontOffice Nordic AB är ledande inom företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget använder sig av en egenutvecklad teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att vidta åtgärder tidigt är av avgörande betydelse om en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. FrontOffice har räddat över 100 bolag sedan start.

Om oss

FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn” FrontOffice Nordics B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF sedan 19 maj 2016.

Prenumerera