Investerar i Börshajen

Börshajen är en kostnadsfri utbildningsplattform med fokus på sparande och investeringar. Vi vill skapa bättre förutsättningar för människor att bygga upp en bra privatekonomi genom att kombinera inspiration och kunskap.

Börshajen Sverige AB grundades av Andra Farhad och har varit en framgångssaga som uppmärksammats en hel del i media. Nu siktar Andra på att bygga upp en digital verksamhet och Börshajen står inför en Asienlansering inom kommande år.

"Investeringen i Börshajen och Andra som person ser jag som väldigt spännande. En naturlig utveckling i FrontOffice målsättning att finna, hjälpa och finansiera bolag med potential. Tillsammans med Börshajen kan vi nu öka informationsspridningen och kapitalintaget till våra bolag som vi hjälper. I nästa steg skall Börshajen i sig ses som en väldigt intressant investering med expansionsplaner till Asien redan under 2017", säger Johan Lund

"Intresset för investeringar på börsen växer runt om i världen och samtidigt går intresset ner i åldrarna och allt fler unga vill lära sig. Problemet är att i många delar av världen är kunskapen inte lika lättillgänglig som vi skulle önska att den var, där kommer Börshajen in. Vi vill skapa en kapitalmarknad för alla och Asien är en mycket intressant marknad med stor potential", säger Andra.

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör
FrontOffice Nordic AB (publ)
070 - 55 653 54
johan@svenskrekonstruktion.se

Om FrontOffice Nordic AB
FrontOffice Nordic AB är ledande inom företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget använder sig av en egenutvecklad teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att vidta åtgärder tidigt är av avgörande betydelse om en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. FrontOffice har räddat över 100 bolag sedan start.

Om oss

FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn” FrontOffice Nordics B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF sedan 19 maj 2016.

Prenumerera