Investerar i Narrative

FrontOffice, som tidigare kontrakterats för att bistå Narrative med bolagets rekonstruktion, investerar nu tillsammans med ALMI i Narrative. Parterna har kommit överens om att inte kommunicera villkoren för investeringen.

Narrative är en Sveriges mest uppmärksammade hårdvarustartups. Bolagets lilla kamera, som användaren fäster på kroppen, har lockat investerare att stoppa in cirka 90 miljoner kronor i Narrative.

Tidigare under sommaren tvingades emellertid företaget att ansöka om rekonstruktion, när pengarna i kassan tog slut. Sedan dess har grundaren Martin Källström försökt få in mer kapital i bolaget, och även förhandlat med en hemlig köpare. Under slutet av förra veckan meddelade Tingsrätten att Narrative har beviljats företagsrekonstruktion.

Investeringen är villkorad av att nuvarande fordringsägare skriver ner sina fordringar på bolaget. Det är en nödvändighet för att ge bolaget en ärlig chans till en lyckad rekonstruktion, säger Johan Lund, VD för FrontOffice Nordic AB (publ).

 

För mer information kontakta:

Johan Lund

Verkställande direktör

FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54

johan@svenskrekonstruktion.se

 

Om FrontOffice Nordic AB

FrontOffice Nordic AB är ledande inom företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget använder sig av en egenutvecklad teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att vidta åtgärder tidigt är av avgörande betydelse om en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. FrontOffice har räddat över 100 bolag sedan start.

Om oss

FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn” FrontOffice Nordics B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF sedan 19 maj 2016.