Kundföretag ansöker om konkurs

Ledningen för FrontOffice Nordic AB (publ) har på morgonen den 27 september 2016 informerats av styrelsen i Narrative AB att den har inlämnat en egen konkursansökan. Orsaken till den egna konkursen är att det inte varit möjligt att få med de utländska finansiärerna i rekonstruktionen på villkor som hade möjliggjort en omstart av bolaget.

FrontOffice, som tidigare kontrakterats för att bistå Narrative med bolagets rekonstruktion, har under juli 2016 kommunicerat att bolaget har haft för avsikt att investera i Narrative AB tillsammans med ALMI. Investeringen var emellertid villkorad. Bland villkoren fanns bland annat att nuvarande fordringsägare skrev ned sina fordringar på bolaget. Det var en nödvändighet för att ge bolaget en ärlig chans till en lyckad rekonstruktion. I och med att man inte har kunnat uppnå en tillräckligt stor nedskrivning av Narratives skulder har FrontOffice inte investerat i Narrative varför konkursen inte medför någon negativ resultatpåverkan för FrontOffice.

”Att ett bolag som vi har arbetat med inte klarar av sin rekonstruktion är aldrig kul. Vi lyckas rädda mer än två tredjedelar av alla de bolag vi anlitas för att hjälpa, mer än fem gånger så många som branschen i sin helhet, men det är verkligen inte kul att se ett så spännande bolag som Narrative tvingas i konkurs för att vi inte lyckades få med alla finansiärerna.

Vi anser fortfarande att det finns stora möjligheter för Narrative. Jag ser det inte som osannolikt att detta bolag och de mycket kompetenta entreprenörerna som ligger bakom detta företag kommer att dyka upp på marknaden igen " säger Johan Lund, VD för FrontOffice Nordic AB (publ).

 

För mer information kontakta:

Johan Lund

Verkställande direktör

FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54

johan@svenskrekonstruktion.se

 

Om FrontOffice Nordic AB

FrontOffice Nordic AB är ledande inom företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget använder sig av en egenutvecklad teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att vidta åtgärder tidigt är av avgörande betydelse om en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. FrontOffice har räddat över 100 bolag sedan start.

 

Om oss

FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn” FrontOffice Nordics B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF sedan 19 maj 2016.