Nyemissionen övertecknad, FrontOffice tillförs 5 Mkr

FrontOffice Nordic AB (publ) har som tidigare kommunicerats genomfört en nyemission riktad till allmänheten. Emissionen som delvis genomfördes med hjälp av crowdfunding övertecknades. Totalt sett tecknades aktier för cirka 5,6 Mkr fördelat på 183 aktieägare.

Emissionen uppgick till fem (5) Mkr. Emissionen öppnades 25 november 2015 och förlängdes vid två tillfällen, sist för att fler skulle få möjlighet att teckna då bolaget under tiden ansökte om listning på NGM Nordic MTF.

 

Emissionen av 2 000 000 aktier innebär att FrontOffice Nordic AB (publ) har 13 000 000 efter det att emissionen registrerats på Bolagsverket, vilket beräknas ske i början av mars månad.

 

”Det känns naturligtvis jättekul att det är så många som är intresserade av och tror på det vi gör. Vi har till och med fått in teckningssedlar utanför Sverige. Nu är vi i processen att administrera teckningssedlarna för att kunna dela ut aktierna. Vi ska även sätta igång den planerade investeringsfonden. Parallellt med detta arbetar vi på vår listningsansökan till NGM Nordic MTF” säger Johan Lund, VD för FrontOffice NordicAB (publ).

 

Stockholm den 19 februari 2016

 

För mer information kontakta:

Johan Lund

Verkställande direktör

FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54

johan@svenskrekonstruktion.se

 

 

FrontOffice Nordic AB bedriver företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget har utvecklat en teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att kontakta företag tidigt är av avgörande betydelse för att en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. Av de företagsrekonstruktioner företaget genomför är 65 procent lyckade, jämfört med 18 procent som är snittet på marknaden.

 

Under året kommer även en fond introduceras där aktieägare erbjuds investera i bolag som genomgått en företagsrekonstruktion. På så sätt kan aktieägare få möjlighet att investera i svenska bolag som behöver kapital efter lyckad rekonstruktion. Målsättningen är att genom fonden kunna erbjuda kunderna både kapital men även kompetens att kunna växa till nästa steg. 

Om oss

FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn” FrontOffice Nordics B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF sedan 19 maj 2016.