Sista dag för handel med rätt till utdelning av Abelco Investment Group AB

Med avstämningsdag 17 augusti 2017 sker vinstutdelning i Frontoffice av aktier i Abelco Investment Group AB. Detta innebär att sista dag för handel inklusive rätt till denna utdelning är den 15 augusti 2017.

Med avstämningsdag 17 augusti 2017 sker vinstutdelning i Frontoffice av aktier i Abelco Investment Group AB. Detta innebär att sista dag för handel inklusive rätt till denna utdelning är den 15 augusti 2017.

Frontoffice höll extra bolagsstämma i Stockholm den 30 juni 2017, där beslut fattades om vinstutdelning av aktier i Abelco Investment Group AB. Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i Abelco Investment Group AB för varje (1) Frontoffice aktie (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avstämningsdag för utdelningen är den 17 augusti 2017, vilket innebär att den som köper aktier i Frontoffice senast den 15 augusti 2017 äger rätt till utdelningen och den 16 augusti handlas Frontoffice B utan rätt till denna utdelning. Utdelningen är beräknad till 0,12 kronor per aktie.

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör
FrontOffice Nordic AB (publ)
070 - 55 653 54
johan@svenskrekonstruktion.se

Om FrontOffice Nordic AB
FrontOffice Nordic AB är ledande inom företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget använder sig av en egenutvecklad teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att vidta åtgärder tidigt är av avgörande betydelse om en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. FrontOffice har räddat över 100 bolag sedan start.

Om oss

FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn” FrontOffice Nordics B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF sedan 19 maj 2016.

Prenumerera