Startar gemensamt investmentbolag med Gyllenhammar

FrontOffice Nordic AB (publ) har träffat en överenskommelse med Peter Gyllenhammar AB (PGAB) om att starta ett gemensamt investmentbolag. Det nya investmentbolaget skall investera i sådana företag som FrontOffice kommer i kontakt med under rekonstruktionsarbetet. Med detta samarbete breddar Svensk Företagsrekonstruktion sina erbjudanden till att också omfatta möjlighet att kunna stötta klientföretag/uppdragsgivare med såväl så kallad bryggfinansiering som långsiktigt eget kapital.

FrontOffice kommer att fungera som investment manager för detta investmentbolag och aktivt arbeta med de företag som investmentbolaget investerar i. FrontOffice kommer att äga 20 procent av det nya bolaget medan Peter Gyllenhammar AB äger 80 procent.

I samband med denna överenskommelse kommer också Peter Gyllenhammar AB att investera 5 Mkr i FrontOffice Nordic AB (publ) i form av 1 425 000 nyemitterade preferensaktier till en kurs om 3,50 SEK.

"Många av de företag som vi kommer i kontakt med och sedan hjälper i rekonstruktionsärenden är bolag som har kortsiktiga problem. På längre sikt har flera av dessa bolag en betydande potential. Vi har historiskt sett inte kunnat ge dem all den hjälp som vi velat, men genom samarbetet med Peter Gyllenhammar AB ges vi nu den möjligheten. Genom att kunna tillföra friskt kapital under rekonstruktionsprocessen kan FrontOffice tillsammans med vår partner Peter Gyllenhammar AB synliggöra värden för dessa företag och på sikt skapa en portfölj av bolag som kan komma att noteras eller delas ut till våra aktieägare" säger Johan Lund, VD Front Office Nordic AB (publ).

 

För mer information kontakta:

Johan Lund

Verkställande direktör

FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54

johan@svenskrekonstruktion.se

 

Om FrontOffice Nordic AB

FrontOffice Nordic AB är ledande inom företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget använder sig av en egenutvecklad teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att vidta åtgärder tidigt är av avgörande betydelse om en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. FrontOffice har räddat över 100 bolag sedan start.

Om Peter Gyllenhammar AB

Peter Gyllenhammar AB (PGAB) är ett privatägt investmentbolag med långsiktiga investeringar inom industri, fastighet och finansiella instrument.

PGAB är ett proaktivt ägarbolag med stort engagemang i sina investeringar.

Genom ett väl utvecklat nätverk och betydande erfarenhet av genomförande av finansiella transaktioner kan PGAB skapa mervärde i sina investeringar. PGAB har en stark finansiell bas med ett bedömt substansvärde väsentligen överstigande 1 000 MSEK varav en stor del utgörs av finansiella tillgångar.

En stark balansräkning och en flexibelt och konstruktivt arbetande organisation gör att PGAB kan agera snabbt och effektiv.

Om oss

FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn” FrontOffice Nordics B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF sedan 19 maj 2016.