Tecknar aktier i Abelco AB(publ)

FrontOffice Nordic AB (publ) köper 10,8% av Abelco AB(publ)

Styrelsen i Abelco har, med stöd av sitt bemyndigande från årsstämman, beslutat om en riktad emission till FrontOffice. Emissionen omfattar 811 112 aktier som tecknas till kursen 0,25kr per aktie. Efter genomförd emission kommer FrontOffice att äga 10,8% i Abelco.

Som framgår av ett pressmedelande från Abelco så ses FrontOffice som en viktig partner i arbetet med att utforma Abelcos framtida strategi.

En majoritet av Abelcos nuvarande ägare kommer föreslå att Johan Lund inväljs i styrelsen i Abelco som ledamot. En extra bolagsstämma i Abelco kommer att kallas inom kort för att behandla denna fråga.

 

För mer information kontakta:

Johan Lund

Verkställande direktör

FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54

johan@svenskrekonstruktion.se

 

Om FrontOffice Nordic AB

FrontOffice Nordic AB är ledande inom företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget använder sig av en egenutvecklad teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att vidta åtgärder tidigt är av avgörande betydelse om en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. FrontOffice har räddat över 100 bolag sedan start.