Turn-around av Narrative AB

FrontOffice Nordic AB (publ) har engagerats av ledningen i Narrative AB för att leda bolagets turn-around.

FrontOffice kommer att fungera som Narrative ABs konsult i den turnaround-process som inleddes igår med en ansökan om företagsrekonstruktion.

Arbetet kommer att fokusera på en långsiktig lösning för bolagets finansiering. Under uppdraget kommer FrontOffice jobba nära den av tingsrätten utsedde rekonstruktören.

“Vi är mycket glada över att Narrative har valt att arbeta med FrontOffice som huvudkonsult i turnaround-processen. Vår initiella studie visar att Narrative har mycket bra förutsättningar att lyckas. Vi är inte främmande för att själva delta i finansieringslösningen för Narrative”, säger Johan Lund, som samtidigt påpekar att inga beslut är tagna i frågan ännu.

 

För mer information kontakta:

Johan Lund

Verkställande direktör

FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54

johan@svenskrekonstruktion.se

 

Om FrontOffice Nordic AB

FrontOffice Nordic AB är ledande inom företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget använder sig av en egenutvecklad teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att vidta åtgärder tidigt är av avgörande betydelse om en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. FrontOffice har räddat över 100 bolag sedan start.

Om oss

FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn” FrontOffice Nordics B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF sedan 19 maj 2016.

Prenumerera