Frontyard kallar till extra bolagsstämma

Frontyard kallar till extra bolagsstämma Styrelsen i Frontyard AB (publ) har beslutat att kalla till extra bolagsstämma för att besluta om en nyemission för att säkerställa Frontyards kapitalbehov. Mandatet kommer att användas under förutsättning att finansiering ej löses på annat sätt. Styrelsens förslag är att den extra bolagsstämman godkänner ett mandat att genomföra en nyemission på maximalt 3.500.000 aktier för att säkerställa Frontyards kapitalbehov. Frontyard har tidigare aviserat att bolaget har ett ökat likviditetsbehov beroende på kraftig tillväxt, likvidpåverkande poster från tidigare genomfört renodlingsprogram och en ansvarsförbindelse som kan påverka bolagets likviditet negativt på kort sikt. Sedan i somras har Frontyard fört en positiv dialog med flera banker angående ökad finansiering för koncernen. Den senaste tidens händelser i omvärlden samt osäkerhet i den allmänna konjunkturen har gjort att förhandlingarna med bankerna har stannat upp. Frontyard söker nu fler alternativ för finansiering av verksamheten. Frontyards styrelse har varit i kontakt med bolagets market maker och andra finansiella rådgivare. Dessa bedömer att förutsättningen för en bred emission med företrädesrätt till existerande aktieägare är svag med nuvarande finansmarknadsläge. Mandatet kan därför komma att utnyttjas för en riktad kontant nyemission. Frontyard spår en fortsatt god tillväxt och positiv resultatutveckling. Ledningen bedömer att koncernen kommer att ha ett positivt kassaflöde från och med första kvartalet år 2002. För ytterligare information kontakta: Jan Engström, VD, Frontyard AB, 031-744 24 00, mobil 0709 - 15 30 50. Frederik Gustafsson, Informationschef, Frontyard AB, tel. 031-744 24 04, mobil 0709 - 15 30 51. Frontyard är Europas ledande leverantör av intelligenta Internettjänster. Bolaget är marknadsledande inom produkter och tjänster för intelligenta hem i Europa och inom videokommunikation i Skandinavien. Bland Frontyards kunder och partners finns Ericsson, Halebop, MKB Fastighets AB, Telia och Volvo. Frontyard är noterat på NGM- Equity (ticker FROY-B). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/22/20011022BIT00100/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/22/20011022BIT00100/bit0001.pdf

Dokument & länkar