Frontyard levererar system för videokommunikation till ÖCB

Ökat intresse för videokonferenser Frontyard levererar system för videokommunikation till ÖCB Frontyard har, via dotterbolaget Frontyard Communications AB, fått en order på videokommunikationslösningar till Överstyrelsen för Civil Beredskap - ÖCB. Leveranserna omfattar nyanskaffning och support av system vid ÖCB och länsstyrelser. Affären omfattar cirka 30 system. "Frontyard levererar en bra helhetslösningen enligt vår bedömning. I helhetskoncept ingår även support, vilket var väsentligt både för oss och för länsstyrelserna", säger Rolf Johansson på ÖCB. ÖCB, som idag är representerat på fem orter i Sverige (från Luleå i norr till Malmö i söder), kommer att använda videokonferens i större utsträckning i framtiden. Investeringen skall ytterligare förbättra ÖCB:s interna kommunikation och tillgänglighet samt helt enkelt spara pengar och restid. "Vi gör den här investeringen för att ytterligare förbättra vår interna kommunikation och vår kontinuerliga kommunikation med bland andra landets länsstyrelser, där ÖCB skall stödja och följa upp den regionala och lokala beredskapen. Investeringen kommer även att spara restid och pengar för både ÖCB och de som vi kontinuerligt samarbetar med, säger Rolf Johansson. Frontyard Communications är Skandinaviens ledande leverantör av produkter och tjänster för videokonferenser. Frontyard levererar system från de ledande leverantörerna i kombination med egna tjänster som exempelvis MultiMöte, den ledande tjänsten för flerpartsmöten. "Detta strategiska samarbete bekräftar ytterligare att vi har en väl balanserad produktportfölj med attraktiva kringtjänster att erbjuda våra kunder. Sammantaget ser vi på Frontyard ett ökat intresse för videokonferens", säger Ulf Lundén, VD, Frontyard Communications AB. Överstyrelsen för Civil Beredskap arbetar i förebyggande syfte för ett robust och säkert samhälle samt för att minska sårbarheten inom viktiga samhällsfunktioner vid svåra påfrestningar och kriser. ÖCB deltar i det internationella samarbetet Partnerskap för fred och har nära samarbete med nordiska och baltiska grannländer. För ytterligare information kontakta: Rolf Johansson, AO-chef, ÖCB, tel. 0705-58 99 00. www.ocb.se Ulf Lundén, VD, Frontyard Communications AB, 08-568 441 00, mobil 0706 - 47 47 42. Frederik Gustafsson, Informationschef, Frontyard AB, tel. 031-744 24 04, mobil 0709-15 30 51. www.frontyard.se Frontyard är Europas ledande leverantör av intelligenta Internettjänster. Bolaget är marknadsledande inom produkter och tjänster för intelligenta hem i Europa och inom videokommunikation i Skandinavien. Bland Frontyards kunder och partners finns Ericsson, Halebop, MKB Fastighets AB, Telia och Volvo. Frontyard är noterat på NGM- Equity (ticker FROY-B). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/12/20011012BIT00350/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/12/20011012BIT00350/bit0001.pdf

Dokument & länkar