Frontyard säkrar framtida finansiering

Frontyard genomför en kontant företrädesemission Frontyard säkrar framtida finansiering Styrelsen i Frontyard har beslutat att göra en kontant nyemission med företrädesrätt för nuvarande aktieägare. Styrelsen kommer att inom kort kalla till extra bolagsstämma där villkoren för emissionen kommer att beslutas. Målet med företrädesemissionen är att tillföra Frontyard c:a 30 Mkr. Halva emissionen kommer att garanteras av ett konsortium med nuvarande huvudägare i spetsen. Frontyard har sedan tidigare aviserat ett ytterligare kapitalbehov då bolaget växer kraftigt och koncern-banksfrågan ej lösts. För att finansiera tillväxten, lösa ansvarsförbindelser samt stärka balansräkningen kommer Frontyard att genomföra en nyemission med företrädesrätt för existerande aktieägare. Frontyards styrelse har sedan tidigare beviljats ett generellt mandat att genomföra nyemission, men då styrelsen anser att det är viktigt att premiera och involvera nuvarande aktieägare kommer styrelsen att kalla till extra bolagsstämma för att besluta om den aktuella nyemissionen och dess villkor. På bolagsstämman kommer styrelsen att föreslå att man fattar beslut om en nyemission som tillför Frontyard ca 30 Mkr. Emissionen riktar sig till bolagets existerande aktieägare och styrelsens avsikt är att, mot marknadsmässigt vederlag, låta ett garantikonsortium garantera cirka 50 procent av emissionen. Samtidigt som Frontyard genomför nyemissionen kommer arbetet med att lösa koncernens framtida rörelsefinansiering via bank att fortsätta. Frontyard har idag låga krediter som inte klarar av att täcka bolagets behov av rörelsekrediter då bolaget växer kraftigt. Genom den positiva resultatutveckling som Frontyard har samt genom att bolaget inom kort får ett positivt kassaflöde kommer traditionell bankfinansiering att kunna utnyttjas i större utsträckning. En lösning av bankfrågan leder således till att nyemissionspengarna till största delen kan användas för expansiva satsningar. För närvarande pågår arbetet med garantikonsortiet. Deltagarna i garantikonsortiet kommer även att ställa upp med en bryggfinansiering fram tills att emissionen är avslutad. För detta kommer deltagarna i garantikonsortiet att erhålla ett marknadsmässigt vederlag. För att ytterligare stärka lönsamheten under 2002 håller ett handlingsprogram på att tas fram. Under årets första nio månader förbättrades koncernens resultat efter finansnetto med 25 Mkr, jämfört med samma period föregående år. Frontyards rörelse planerar att ha ett positivt kassaflöde från första kvartalet 2002 och med nyemissionen klarar Frontyard av alla sina åtaganden samt får en reserv för framtida satsningar och tillväxt. Fullständig information om villkoren för nyemissionen samt kallelse till extra bolagsstämma kommer att skickas ut inom kort. För ytterligare information kontakta: Frederik Gustafsson, Informationschef, Frontyard AB, tel. 031-744 24 04, mobil 0709-15 30 51. Håkan Johansson, VD, Frontyard AB, 031-744 24 00. Frontyard är marknadsledande inom produkter och tjänster för intelligenta hem i Europa och inom videokommunikation i Skandinavien. Bland Frontyards kunder och partners finns Ericsson, Halebop, MKB Fastighets AB, Telia och Volvo. Frontyard är noterat på NGM-Equity (ticker FROY-B). Mer information finns på www.frontyard.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/05/20011205BIT00430/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/05/20011205BIT00430/bit0001.pdf

Dokument & länkar