Intelligent Internet till Norrköping

Frontyard levererar bredbandstjänster till Ringdansen Intelligent Internet till boende i Norrköping. Frontyard har fått en order att leverera intelligenta Internettjänster till visningslägenheter i bostadsområdet Ringdansen i Norrköping. Köpare är Hyresbostäder i Norrköping och leverans sker under andra kvartalet 2002. Ordern gäller en totallösning för produkter och tjänster för ett bekvämare, tryggare och bättre boende. Produkterna skall användas som demonstrations- och utvärderingsmiljö av Hyresbostäder i Norrköping. Syftet är att hitta roliga, nyttiga och attraktiva tjänster som kan komma hyresgästerna i Ringdansen till del. Förutom traditionella tjänster kommer man att satsa på olika multi- mediabaserade tjänster. Med den infrastruktur som idag finns med bredband och hemdatorer så finns det stora möjligheter till att erbjuda hyresgästerna roliga, prisvärda och attraktiva tjänster. "Vi vill verkligen utnyttja det befintliga bredbandet som vi redan har. Då är Frontyard en bra leverantör som kan erbjuda de tjänster som våra hyresgäster efterfrågar" säger Lars Sandell, ansvarig hos Hyresbostäder i Norrköping. "Alla som kommer till våra visningslägenheter i Ringdansen kan själva se hur intelligenta Internettjänster både kan vara till nytta och nöje, till en rimlig kostnad". "Samarbetet med Norrköping bekräftar ytterligare vår ledande position på marknaden och att vi har ett attraktivt, prisvärt erbjudande till våra kunder", säger Håkan Johansson, Koncernchef, Frontyard AB. "Norrköping fokuserar på attraktiva tjänster för hyresgästerna i första hand, något som fler bostadsbolag borde ta efter", avslutar Håkan Johansson. Hyresbostäder i Norrköping AB är ett av kommunen helägt aktiebolag. Tillsammans med kommunen ska Hyresbostäder äga fastigheter och tillsammans med de boende utveckla, förvalta och förädla boendemiljöer. Med 11.700 lägenheter och med dotterbolaget Studentbo i Norrköping AB med 700 rum och lägenheter för studenter, är Hyresbostäder den största hyresvärden i Norrköping. Hyresbostäder har 35 % av marknaden för lägenheter med hyresrätt. För ytterligare information kontakta: Frederik Gustafsson, Informationschef, Frontyard AB. Tel. 031-744 24 04, mobil 0709-15 30 51. Lars Sandell, Hyresbostäder i Norrköping AB. Tel. 011-21 15 30. Frontyard är Europas ledande leverantör av intelligenta Internettjänster. Bolaget är marknadsledande inom produkter och tjänster för intelligenta hem i Europa och inom videokommunikation i Skandinavien. Bland Frontyards kunder och partners finns Ericsson, Halebop, MKB Fastighets AB, Telia och Volvo. Frontyard är noterat på NGM- Equity (ticker FROY-B). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/06/20020306BIT00090/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/06/20020306BIT00090/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar