Varsam helrenovering av 130-årig fyr på Hallands Väderö

Fyren på Hallands Väderö i skånska Torekov har nu genomgått en totalrenovering. Det 130-åriga fyrtornet har ytbehandlats både in- och utvändigt. Uppdragsgivare är Sjöfartsverket som valde FSP for Surface Protection, experter inom ytbehandling, till entreprenör efter ett anbudsförfarande. Arbetet inleddes våren 2015 och blev klart i slutet av december 2015.

"FSP har haft helhetsansvaret för projektet och har fungerat som huvudentreprenör. Tanken var ursprungligen att byta ut omkring hälften av de 47 plåtsvepen på fyren, men sandblästringen avslöjade mycket mer skador i konstruktionerna. Därför beslöt vi att byta ut 42 av plåtsvepen och mindre lagningar på resterande fem plåtsvep”, säger Ismo Rönkkö, byggplatschef för FSP, det svenska filialbolaget för finländska FSP Finnish Steel Painting Oy.

Fyrtornets yttre mässingdetaljerna har restaurerats till sin forna glans. Vid restaureringen utfördes bland annat glaskuleblästring och lackering. Efter ytbehandlingen har träkonstruktionerna på insidan mycket varsamt renoverats.

"Projektet gick enligt schemat och hela projektet blev klart före årets slut", berättar Ismo Rönkkö.

Sjöfartsverket gjorde en utvärdering på inkomna anbud där fyra anbud klarade uppsatta krav och valet föll på FSP som värderades som det mest fördelaktiga anbudet.

”Vi tycker att vårt samarbete har fungerat mycket bra. Åtgärderna på fyren krävde mer arbete än vad den ursprungliga bedömning var. Det i sin tur krävde en kontinuerlig kontroll under arbetets gång, med diskussioner om val av åtgärder som påverkade både tid och kostnad. Detta hanterades på ett strukturerat och bra sätt mellan oss”, säger Thonny KG Schön, projektledare på Sjöfartsverket.

”Vi tycker att FSP och arbetsledningen har fungerat på ett ansvarsfullt och bra sätt på en utsatt och väderkänslig arbetsplats. Vår bedömning är att arbetena är utförda med god kvalitet”, säger Thonny KG Schön.

Fyren har varit en utmanande arbetsplats. Ön är karg med tuffa väderförhållanden som försvårat arbetet. Dessutom krävdes en väl planerad logistik för transport av utrustning och material mellan ön och fastlandet. Däremot var elförsörjningen inget problem. Fyren är helt självförsörjande på el genom solpaneler som installerades för fyra år sedan.

Halland Väderös fyr är FSP:s första fyrentreprenad i Sverige. Hittills har företaget haft större fokus på svenska broprojekt. Sedan 2014 har FSP utfört över tio broprojekt i Sverige, varav de största gällde ytbehandling av Rotebro motorvägsbro i Stockholm och hängbron Högakustenbron. Företaget har expanderat kraftigt i Sverige under de senaste åren.

Om fyren på Hallands Väderö
År 1844 uppfördes en lotsstuga på Hallands Väderö och efter att fem fartyg förlist under en storm i början på 1880-talet beslöt Lotsverket att 1884 uppföra en fyr på platsen. Det 13 meter höga och vitmålade runda fyrtornet uppfördes i järn. Läs mer om fyren här: http://bit.ly/1k4pkDt

För mer information kontakta:
Ismo Rönkkö, byggplatschef, FSP For Surface Protection, tfn 0738 31 32 34
Jacob Ramberg, Sverigechef, FSP For Surface Protection, tfn 0735 10 33 33
Mathias Dyberg, Vice President, FSP For Surface Protection, tfn 0739 78 92 81
Pentti Virtanen, verkställande direktör, FSP Finnish Steel Painting Oy, tfn +358 400 811 674

För högupplösta bilder: pia.schiller@voxpr.se

Om FSP
FSP For Surface Protection ingår i FSP Finnish Steel Painting Oy som Nordeuropas ledande koncern inom ytbehandling. FSP erbjuder industriella ytbehandlings- och engineeringtjänster samt olika slags mervärdestjänster såsom montering, förpackning och logistik. FSP bedriver smart, avtalsenlig och serviceinriktad verksamhet. Företaget sysselsätter mer än 200 experter inom branschen och verkar på över 30 orter i Finland, Sverige, Estland och i Polen. www.fspcorp.com

Taggar:

Prenumerera