Air Liquide får full kontroll på gasflaskor med en lösning från Mandator

Air Liquide är världsledande inom industriella och medicinska gaser. Med ett system utvecklat av Mandator underlättas hanteringen och kontrollen av de tusentals gasflaskor som finns i Sverige ute på sjukhus.

Air Liquide levererar medicinska gaser som används exempelvis vid operationsbordet eller vid behandling i hemmet av patienter med andningsbesvär. Med hjälp av ett system utvecklat av Mandator kan Air Liquide erbjuda vårdinrättningarna en lösning som ger exakt vetskap om var varje flaska befinner sig och hur länge den varit där. Dessutom kan statistiska beräkningar och hyres- och gasdebiteringar ske genom en koppling till Landstingets faktureringssystem.

- Systemet är överskådligt och användarvänligt. Med en enkel uppkoppling till Internet och en streckkodsläsare får både Air Liquide och vårdinrättningarna full kontroll på de medicinska gaserna. Det har varit mycket positivt och stimulerande att tillsammans med Mandator utveckla denna lösning, säger Lars Halldin, Försäljningschef Medicin på Air Liquide.

Systemet är mycket lätt att bygga ut. Det har utvecklats i samband med driftsättningen av den nya fyllningsstationen för medicinsk oxygen i Mullsjö när denna togs i bruk och ska inledningsvis handha flaskhantering av medicinska gaser i Sverige. Air Liquide planerar att använda det inom fler områden.

Mandators specialistenhet GroupTech har varit totalleverantör av systemet som bygger på Lotus Domino. GroupTech är specialiserat på grupprogramvaror - lösningar designade för kommunikation mellan grupper och individer. GroupTech har den största samlade kompetensen i Sverige inom Lotus Notes och är IBM Business Partner på högsta nivå.

För mer information, vänligen kontakta:
Christofer Olsson, Affärsutecklare, Mandator, Tel: 0703-24 25 55, christofer.olsson@mandator.com
Lars Halldin, Försäljningschef Medicin, Air Liquide, Tel: 0705-67 27 89, lars.halldin@airliquide.com
Robert Karlsson, Kommunikationschef, Mandator, Tel: 0709-565 141, robert.karlsson@mandator.com

Om oss

Mandator är ett it-konsultföretag som med en kombination av it-kompetens och verksamhetsförståelse ökar kundernas effektivitet och konkurrenskraft. Mandators prioriterade sektorer är industri, telekom och offentlig sektor. Bland kunderna finns bland annat Agria, Electrolux, Ericsson, Estonian Ministry of Economic Affairs, FMV, GE, Gunnebo, Husqvarna, IBM, Lantmäteriet, NCC, kommuner i Sverige, Sandvik, SJ/Linkon, Sony Ericsson, Symbian, Tekniska Verken i Linköping, Tele2, Volvo Personvagnar, Volvo Group och Vägverket. Mandator har över 500 medarbetare i fem länder. I november blev Fujitsu Services Mandators huvudägare. Läs mer på www.mandator.se.