Delårsrapport för perioden januari - juni 2003

* Väsentligt förbättrat resultat.
- Omsättningen under det andra kvartalet: 112 (199) Mkr
- Bruttoresultatet (EBITA) andra kvartalet: -7 (-41) Mkr
- Nedskrivning av goodwill belastar resultatet med 18 (0) Mkr
- Resultat efter skatt andra kvartalet: -32 (-79) Mkr
* Åtgärder har gett god effekt inom alla områden.
- Jämfört med andra kvartalet föregående år har:
- Omsättning per anställd ökat med 10%
- Beläggningsgraden ökat med tre procentenheter till 66%
- Moderbolagskostnaderna halverats
* Mandators långsiktiga positionering som specialiserad, affärsmässig och kostnadseffektiv IT-konsult fortskrider.
- Strategiska outsourcingavtal för Mandators offshore-verksamhet i Baltikum
- Förnyade avtal med bland andra Volvo, Ericsson, Pliktverket och Göteborgs Stad
- Nya viktiga orders inom projektstyrning för det egenutvecklade konceptet CENIT
* Nyemission genomförs i syfte att skapa en stabil kapitalbas, förstärka likviditeten och en ökad satsning på lönsam specialisering inom tillväxtområden.

Om oss

Mandator är ett it-konsultföretag som med en kombination av it-kompetens och verksamhetsförståelse ökar kundernas effektivitet och konkurrenskraft. Mandators prioriterade sektorer är industri, telekom och offentlig sektor. Bland kunderna finns bland annat Agria, Electrolux, Ericsson, Estonian Ministry of Economic Affairs, FMV, GE, Gunnebo, Husqvarna, IBM, Lantmäteriet, NCC, kommuner i Sverige, Sandvik, SJ/Linkon, Sony Ericsson, Symbian, Tekniska Verken i Linköping, Tele2, Volvo Personvagnar, Volvo Group och Vägverket. Mandator har över 500 medarbetare i fem länder. I november blev Fujitsu Services Mandators huvudägare. Läs mer på www.mandator.se.

Prenumerera

Dokument & länkar