Delårsrapport januari – september 2007

Tredje kvartalet 2007
• Omsättning: 119 (109) mkr
• Rörelseresultat: 8 (8) mkr
• Rörelsemarginal: 7 (7) %


Januari – september 2007
• Omsättning: 403 (355) mkr
• Rörelseresultat: 18 (17) mkr
• Rörelsemarginal: 4 (5) %
• Resultat efter skatt: 17 (17) mkr
• Resultat per aktie: 0,10 (0,09) kr

Kommentarer av vd Katarina Mellström

Mandator har haft en bra utveckling under det tredje kvartalet. Vi fortsätter att ta nya affärer och att växa. Mandator har nått en organisk tillväxt på 14 % jämfört med de nio första månaderna föregående år. Resultatförbättringen under tredje kvartalet är också en effekt av de resultathöjande åtgärder som vidtogs under andra kvartalet.

Mandators tre prioriterade sektorer tillverkande industri, telekom och offentlig sektor står nu för tre fjärdedelar av omsättningen. Den största tillväxten sker inom telekom, som på rullande 12 månader har ökat med 40 % jämfört med tredje kvartalet föregående år. Inom industri har Mandator nyligen vunnit ett förvaltningsåtagande hos Sandvik avseende en applikation som hanterar specialordrar från kund. Med vårt goda verksamhetskunnande kan vi bredda vår kundbas inom de prioriterade sektorerna. Ett exempel är Holmen Paper som valt Mandator som leverantör av ett system för hantering av alla interna projekt med fokus på kostnader och uppföljning.

Inom offentlig sektor har Mandator Estlands 100 man starka enhet sedan länge varit en ledande aktör på den lokala marknaden med kunder såsom Tallinn Technical University, Estlands utrikesministerium samt den estländska polis- och skattemyndigheten. Nu pågår även en expansion i Västsverige inom offentlig sektor med målet att fördubbla dess omsättning under 2008. Viktiga kunder är Göteborgs stad, Vägverket, Fiskeriverket och kommunerna. Vi har också nyligen tagit nya affärer inom e-learning hos Försäkringskassan.

Efterfrågan på it-tjänster är hög. Tack vare det goda affärsläget och Mandators starka marknadsposition kan vi nu aktivt bearbeta prissättningsmodeller och utveckla nya tjänsteerbjudanden för att nå ytterligare tillväxt och marginalförstärkningar, säger vd Katarina Mellström.


Bud till Mandators aktieägare från Fujitsu Services
Den 8 oktober 2007 offentliggjorde Fujitsu Services ett bud på Mandator. För varje aktie i Mandator erbjuds 3 kronor kontant vilket motsvarade en premie om 30 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Mandators aktie under de 10 senaste handelsdagarna före offentliggörandet av erbjudandet. Det totala värdet av erbjudandet uppgår till cirka 508 miljoner kronor. Mandators styrelse har enhälligt rekommenderat alla aktieägare att acceptera erbjudandet. Aktieägare som representerar drygt 30 % av aktierna i Mandator stöder erbjudandet. Anmälningstiden går ut 31 oktober. Mer information finns på www.mandator.se.


Frågor om denna rapport kan ställas till:
Katarina Mellström, vd, +46 703 092 250, katarina.mellstrom@mandator.com
Robert Karlsson, ekonomichef, +46 709 565 141, robert.karlsson@mandator.com

Om oss

Mandator är ett it-konsultföretag som med en kombination av it-kompetens och verksamhetsförståelse ökar kundernas effektivitet och konkurrenskraft. Mandators prioriterade sektorer är industri, telekom och offentlig sektor. Bland kunderna finns bland annat Agria, Electrolux, Ericsson, Estonian Ministry of Economic Affairs, FMV, GE, Gunnebo, Husqvarna, IBM, Lantmäteriet, NCC, kommuner i Sverige, Sandvik, SJ/Linkon, Sony Ericsson, Symbian, Tekniska Verken i Linköping, Tele2, Volvo Personvagnar, Volvo Group och Vägverket. Mandator har över 500 medarbetare i fem länder. I november blev Fujitsu Services Mandators huvudägare. Läs mer på www.mandator.se.

Prenumerera

Dokument & länkar