Fujitsu Services fullföljer erbjudandet

Fujitsu Services Overseas Holdings Limited (”Fujitsu Services”), offentliggjorde den 8 oktober 2007 ett rekommenderat kontanterbjudande om förvärv av samtliga aktier i Mandator AB (publ) (”Mandator”) till ett pris om 3 kronor kontant för varje aktie i Mandator (”Erbjudandet”). Innehavare av konvertibla vinstandelsbevis erbjöds ett kontant vederlag motsvarande nominellt belopp för varje konvertibelt vinstandelsbevis.

Anmälningsperioden för Erbjudandet avslutades idag. Mer än 90 procent av det totala antalet aktier och röster i Mandator har lämnats in i Erbjudandet. Fujitsu Services förklarar Erbjudandet ovillkorat och fullföljer därmed Erbjudandet.

Ytterligare information, innefattande slutlig sammanräkning av förvärvade aktier, kommer att lämnas snarast.

- Att budet skulle accepteras var ju något vi hade förväntat oss, så vi är redo att starta integrationsprocessen omgående. Vi räknar med att den ska vara snabb och smidig för att vår ordinarie verksamhet ska påverkas så lite som möjligt, säger Katarina Mellström, vd och koncernchef för Mandator.

För mer information, vänligen kontakta:
Katarina Mellström, vd och koncernchef Mandator, tel 070-309 22 50.

Om oss

Mandator är ett it-konsultföretag som med en kombination av it-kompetens och verksamhetsförståelse ökar kundernas effektivitet och konkurrenskraft. Mandators prioriterade sektorer är industri, telekom och offentlig sektor. Bland kunderna finns bland annat Agria, Electrolux, Ericsson, Estonian Ministry of Economic Affairs, FMV, GE, Gunnebo, Husqvarna, IBM, Lantmäteriet, NCC, kommuner i Sverige, Sandvik, SJ/Linkon, Sony Ericsson, Symbian, Tekniska Verken i Linköping, Tele2, Volvo Personvagnar, Volvo Group och Vägverket. Mandator har över 500 medarbetare i fem länder. I november blev Fujitsu Services Mandators huvudägare. Läs mer på www.mandator.se.

Prenumerera