Mandator: Delårsrapport för perioden januari-juni 2004

- Det är glädjande att Mandators positiva trend fortsätter och att vi har nått en vinst efter skatt för det andra kvartalet. På en marknad med stigande intresse för IT-investeringar, men med fortsatt pressad prisbild, har Mandator hävdat sig väl.

Steg för steg verkställer vi den lagda strategin. Vi prioriterar försäljning och beläggningsgrad, och fortsatt kostnadsmedvetenhet råder. Vi ökar volymen hos befintliga kunder, vi fortsätter att specialisera och produktifiera erbjudandet och vi intensifierar partnerskapen. Under det andra kvartalet har vi ökat beläggningsgraden till 72%. Vi har tagit marknadsandelar och rekryterat inom de prioriterade sektorerna tillverkande industri och telekom, säger vd Niklas Flyborg.

* Positivt resultat
- Omsättning under det andra kvartalet: 92 (112) mkr
- EBITA: 5 (-7) mkr
- Resultat efter skatt: 1 (-32) mkr
- Beläggningsgraden uppgick till 72% (66)

* Stärkt balansräkning
- Nyemissionen på 101 mkr övertecknades
- Soliditeten uppgår till 42%
- Hyresåtagande i London på 30 mkr löst

* Nya affärer inom prioriterade områden
- Mandator ser tillväxtmöjligheter inom telekom. Andelen av intäkterna från telekom har ökat med 27% bland annat genom fler åtaganden hos Ericsson och Vodafone.
- Konsultuppdragen på Volvo Personvagnar ökade med över 10% under andra kvartalet
- Ramavtalet med FMV har lett till nya uppdrag inom informationssäkerhet och produktstöd inom radioförsörjning
- Nytt ramavtal inom kvalificerade IT-tjänster har tecknats med Räddningsverket.

* Perioden januari-juni 2004
- Omsättning: 187 (224) mkr
- EBITA: 1 (-24) mkr
- Resultat efter skatt: -10 (-67) mkr
- Resultat per aktie: -0,10 (-0,61) kr

Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk:
Stockholm, 26 juli 2004

Mandator AB (publ)
Niklas Flyborg, vd

Frågor om denna rapport kan ställas till:
Niklas Flyborg, vd, Tel: +46 705 949 678, niklas.flyborg@mandator.com
Robert Karlsson, ekonomichef, Tel: +46 709 56 51 41, robert.karlsson@mandator.com


Mandator AB
Maria Skolgata 81
Box 17540
118 91 Stockholm
Tel: 08-402 31 00
Fax: 08-402 31 38
www.mandator.com

Om oss

Mandator är ett it-konsultföretag som med en kombination av it-kompetens och verksamhetsförståelse ökar kundernas effektivitet och konkurrenskraft. Mandators prioriterade sektorer är industri, telekom och offentlig sektor. Bland kunderna finns bland annat Agria, Electrolux, Ericsson, Estonian Ministry of Economic Affairs, FMV, GE, Gunnebo, Husqvarna, IBM, Lantmäteriet, NCC, kommuner i Sverige, Sandvik, SJ/Linkon, Sony Ericsson, Symbian, Tekniska Verken i Linköping, Tele2, Volvo Personvagnar, Volvo Group och Vägverket. Mandator har över 500 medarbetare i fem länder. I november blev Fujitsu Services Mandators huvudägare. Läs mer på www.mandator.se.

Dokument & länkar