Mandator AB (publ): Delårsrapport för perioden januari - september 2003

*Väsentligt förbättrat resultat under tredje kvartalet med lönsamhet i september
-Förbättrad EBITA med 72 mkr jämfört med tredje kvartalet 2002
-Förbättrat resultat jämfört med föregående kvartal trots säsongssvängningar
-Omsättningen under det tredje kvartalet: 85 (142) mkr
-EBITA tredje kvartalet: -5 (-77) mkr
Här ingår kostnader för tidigare beslutade neddragningar med -3 mkr

*Fortsatt förbättring av alla nyckeltal
- Jämfört med tredje kvartalet föregående år har:
Omsättning per anställd ökat med 4%
Beläggningsgraden ökat med fem procentenheter till 66%
Moderbolagskostnaderna mer än halverats

*Ökad specialisering och egenutvecklade koncept ger nya order och fördjupade partnerskap
-Nya viktiga order för det egenutvecklade konceptet CENIT inom projektstyrning och specialistenheterna ComTest för testsystem för motorer och GroupTech inom grupprogramvaror.
-Mandator utvald till Recommended Microsoft Certified Partner med inriktning på infrastruktur, mobilitet, portaler och projektstyrning.
-Förnyade avtal med bland andra Statskontoret, Räddningsverket och Vägverket

*Perioden januari-september
-Omsättning 309 (555) mkr
-Resultat efter skatt -78 (-206) mkr
-Resultat per aktie -0,90 (-1,10) kr


Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk:

Om oss

Mandator är ett it-konsultföretag som med en kombination av it-kompetens och verksamhetsförståelse ökar kundernas effektivitet och konkurrenskraft. Mandators prioriterade sektorer är industri, telekom och offentlig sektor. Bland kunderna finns bland annat Agria, Electrolux, Ericsson, Estonian Ministry of Economic Affairs, FMV, GE, Gunnebo, Husqvarna, IBM, Lantmäteriet, NCC, kommuner i Sverige, Sandvik, SJ/Linkon, Sony Ericsson, Symbian, Tekniska Verken i Linköping, Tele2, Volvo Personvagnar, Volvo Group och Vägverket. Mandator har över 500 medarbetare i fem länder. I november blev Fujitsu Services Mandators huvudägare. Läs mer på www.mandator.se.

Dokument & länkar