Mandator levererar automatiserad Domino-lösning till Landstinget i Uppsala län

Ny, automatiserad hantering av behörigheter och mailkonton för närmare 12 000 anställda.
Automatiseringen sparade närmare 1 500 arbetstimmar för landstinget i samband med en omorganisation på Akademiska Sjukhuset, arbetsgivare för 65 procent av de landstingsanställda i Uppsala län. Dessutom sparas en kvartstidstjänst hos enheten som administrerar Domino-plattformen.

- Den absolut största vinsten är dock den ökade kvaliteten. Alla personuppgifter ägs och hanteras av personalsystemet, som i sin tur får uppgifterna från befolkningsregistret, säger Marie Carlsson, drift- och förvaltningsansvarig för landstingets Domino-plattform. Nu behöver vi endast övervaka förändringarna. Tillägg eller borttagande av användare, namnbyten, organisationsförändringar och gruppbehörigheter för applikationer sker automatiskt utifrån förändringar i personalsystemet.

- Målet med projektet var att få till en 80/20-situation. 80 procent av driftsärendena skulle så långt det var möjligt hanteras med automatik. Då kan driftspersonalen lägga sin tid och kunskap på övriga 20 procent, säger John Johansson, divisionschef på Mandator.

Mandator har ett ramavtal med Landstinget i Uppsala som sträcker sig fram t.o.m. 2006-03-31.

Mandators är Premium Business Partner till IBM och specialistenheten GroupTech har Sveriges största samlade Lotus Notes Domino-kompetens.

För mer information, kontakta John Johansson, divisionschef Mandator, tel 054-14 25 19.

Om oss

Mandator är ett it-konsultföretag som med en kombination av it-kompetens och verksamhetsförståelse ökar kundernas effektivitet och konkurrenskraft. Mandators prioriterade sektorer är industri, telekom och offentlig sektor. Bland kunderna finns bland annat Agria, Electrolux, Ericsson, Estonian Ministry of Economic Affairs, FMV, GE, Gunnebo, Husqvarna, IBM, Lantmäteriet, NCC, kommuner i Sverige, Sandvik, SJ/Linkon, Sony Ericsson, Symbian, Tekniska Verken i Linköping, Tele2, Volvo Personvagnar, Volvo Group och Vägverket. Mandator har över 500 medarbetare i fem länder. I november blev Fujitsu Services Mandators huvudägare. Läs mer på www.mandator.se.