Vasallen beställer Mandators projektstyrningsverktyg

Det statliga fastighetsbolaget Vasallen väljer Mandators projektstyrningsverktyg CENIT. Affären är värd ca 1,1 miljon kronor.

CENIT ska användas som ett komplett verktyg för hantering av Vasallens projekt, inkluderande ny-, om- och tillbyggnadsentreprenader. Implementeringen påbörjas omgående. Slutlig driftinstallation beräknas ske vid halvårsskiftet 2005.

CENIT ger Vasallen enklare och bättre ekonomisk styrning av löpande projekt samt möjlighet till snabbare och träffsäkrare prognoser. Hela koncernen kommer att redovisa i ett gemensamt system, vilket innebär stora möjligheter till analys och uppföljning av verksamheten.

- Vi har under en period sökt ett projektuppföljnings- och projektstyrningssystem och tycker att CENIT uppfyller våra krav som ett aktivt stöd i vår projekthantering. Möjligheten att effektivisera det administrativa arbetet kring projekten, samt att höja kvaliteten på våra prognoser, har varit två viktiga punkter vid vår utvärdering av olika system, säger Charlotta Westerberg, controller på Vasallen.

- Vasallen har gjort ett mycket omsorgsfullt utvärderingsarbete vid val av system, så det är inte utan viss stolthet vi presenterar den här affären, säger Anders Jacobson, affärsansvarig för CENIT. Vasallen har dessutom ett gediget rykte i branschen. Vi för diskussioner även med andra bolag inom samma verksamhetsområde som Vasallen, deras intresse för CENIT lär öka i och med den här affären.

Vasallen är ett statligt bolag med uppdrag att omvandla och utveckla nedlagda regementen och andra försvarsfastigheter till attraktiva och levande stadsdelar med ny verksamhet. Utveckling och satsning sker inom exempelvis utbildningsområdet, kontor, service, bostäder och industri. Vasallen har i dag verksamhet på 13 orter i Sverige.

Detta är den andra större CENIT-affären för Mandator på kort tid. I oktober valde Vägverket Produktion CENIT som komplett projektstyrningsverktyg för 500 användare.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Jacobson, tfn: 013-37 48 00

Om oss

Mandator är ett it-konsultföretag som med en kombination av it-kompetens och verksamhetsförståelse ökar kundernas effektivitet och konkurrenskraft. Mandators prioriterade sektorer är industri, telekom och offentlig sektor. Bland kunderna finns bland annat Agria, Electrolux, Ericsson, Estonian Ministry of Economic Affairs, FMV, GE, Gunnebo, Husqvarna, IBM, Lantmäteriet, NCC, kommuner i Sverige, Sandvik, SJ/Linkon, Sony Ericsson, Symbian, Tekniska Verken i Linköping, Tele2, Volvo Personvagnar, Volvo Group och Vägverket. Mandator har över 500 medarbetare i fem länder. I november blev Fujitsu Services Mandators huvudägare. Läs mer på www.mandator.se.

Prenumerera